Dojemná slova o empatii a soucitu

Dojemná slova o empatii a soucitu Přátelství

Jste soucitný člověk? Nebo znáte někoho, kdo tuto vlastnost vykazuje?

Soucit pochází z latinského slova „compati“, což doslova znamená „trpět s“. Je to víc než pouhá empatie a starostlivost – je to touha pomoci někomu, kdo trpí, a schopnost pomoci tomuto člověku zmírnit jeho bolest.

Dnes se s vámi podělíme o 49 citátů o soucitu, které se týkají projevování empatie, laskavosti a lásky druhým. Můžete je použít jako inspiraci pro sebe, abyste byli i nadále soucitní, nebo je můžete poslat lidem s laskavým srdcem, aby se usmáli a uvědomili si, že si jich někdo váží.

Nejprve se podívejme na tyto citáty o soucitu a empatii. Co to znamená vcítit se a postavit se na místo někoho jiného?

Citáty o soucitu a empatii

 • „Dávejte soucit: Průměrný člověk každý den svádí epické bitvy, o kterých se nikdy nemluvilo, jen aby přežil.“ – Ken Poirot
 • „Musíme se naučit brát lidi méně ve světle toho, co dělají nebo opomíjejí dělat, a více ve světle toho, čím trpí.“ – Dietrich Bonhoeffer
 • „Nejvyšší formou poznání je empatie.“ – Bill Bullard
 • „Podstatou lidskosti, její podstatou, je cítit bolest druhého jako svou vlastní a jednat tak, abychom tuto bolest odstranili. V soucitu je ušlechtilost, v empatii krása, v odpuštění milost.“ – John Connolly
 • „Soucit a tolerance nejsou projevem slabosti, ale projevem síly.“ – Dalajláma

„Když lidé mluví, zcela jim naslouchejte. Většina lidí nikdy neposlouchá.“ – Ernest Hemingway

 • „Nechť se naše srdce rozprostírají v soucitu s druhými, neboť každý kráčí svou vlastní obtížnou cestou.“ – Dieter F. Uchtdorf
 • „Soucit je přání vidět druhé osvobozené od utrpení.“ – Dalajláma
 • „V soucitu, když cítíme s druhým, sesazujeme sami sebe ze středu svého světa a stavíme tam druhého člověka.“ – Karen Armstrongová
 • „Empatie je ve skutečnosti opakem duchovní podlosti. Je to schopnost pochopit, že každá válka je vyhraná i prohraná. A že bolest někoho jiného je stejně významná jako ta vaše.“ – Barbara Kingsolverová
 • „Empatie je spojení; je to žebřík z díry hanby.“ – Brené Brownová

Jak již bylo zmíněno, soucit a empatie jsou dvě různé věci. Jdou však ruku v ruce. Nemůže existovat soucit, pokud neexistuje empatie, a člověk nemůže empatizovat, pokud nezná soucit.

Není snadné snášet cizí utrpení nebo cítit cizí zlomené srdce. Se srdcem plným čisté laskavosti je však možné soucítit.

Tím se dostáváme k naší druhé sadě citátů o laskavosti inspirované soucitem. Mít soucitné srdce znamená mít laskavé srdce.

Citáty o laskavosti a soucitu

 • „Laskavé gesto může zasáhnout ránu, kterou může zahojit jen soucit.“ – Steve Maraboli
 • „Ať už člověk věří v nějaké náboženství, nebo ne, a ať už věří v znovuzrození, nebo ne, neexistuje nikdo, kdo by si nevážil laskavosti a soucitu.“ – Dalajláma
 • „Laskavý a soucitný čin je často sám sobě odměnou.“ – William John Bennett
 • „Používejte svůj hlas pro laskavost, své uši pro soucit, své ruce pro dobročinnost, svou mysl pro pravdu a své srdce pro lásku.“ – Anonym
 • „Nečekaná laskavost je nejmocnějším, nejméně nákladným a nejvíce podceňovaným prostředkem lidské změny.“ – Bob Kerrey

„To je to, co dělá soucit. Zpochybňuje naše předpoklady, náš pocit sebeomezení, bezcennosti, toho, že nemáme na světě místo. Když rozvíjíme soucit, naše srdce se otevírají.“ – Sharon Salzbergová

 • „Laskavost začíná pochopením, že všichni bojujeme.“ – Charles Glassman
 • „Příliš často podceňujeme sílu doteku, úsměvu, laskavého slova, naslouchajícího ucha, upřímného komplimentu nebo sebemenšího projevu péče, které mají potenciál změnit život.“ – Leo Buscaglia
 • „Neexistuje žádný malý laskavý čin. Každý soucitný čin zvětšuje svět.“ – Mary Anne Radmacherová
 • „Proveďte náhodný skutek laskavosti bez nároku na odměnu s jistotou, že jednoho dne někdo možná udělá totéž pro vás.“ – Princezna Diana
 • „Buďte laskaví, protože každý, koho potkáte, bojuje těžší bitvu.“ – Platón

„Někdy stačí jediný laskavý a starostlivý čin, aby se člověku změnil život.“ – Jackie Chan

Stejně jako empatii si lidé někdy pletou laskavost se soucitem. Opět se však jedná o dvě různé věci. Jestliže soucit je silná touha, kterou cítíte, pokud jde o pocity druhých lidí, pak laskavost je čin, který uděláte, abyste jim pomohli překonat těžké chvíle.

Dále zde máme citáty a výroky o lásce a soucitu. Podle mnoha odborníků na svépomoc je kombinace těchto dvou věcí tím, co udržuje lidstvo.

Citáty o lásce a soucitu

 • „Není lepšího cvičení pro srdce, než sehnat lidi a pozvednout je.“ – John Holmes
 • „I utrpení, když je zabaleno do lásky, se zdá být snesitelné.“ – Bangambiki Habyarimana
 • „Neexistuje nic takového jako tvrdá láska. Láska je laskavá, láska je soucitná, láska je něžná.“ – Heather Wolfová
 • „Miluji tento život, a i kdyby mi měl být vzat, budu milovat, že ty máš svůj. Važte si všeho života, protože život, ten stojí za to, abyste si ho vážili.“ – Tom Althouse
 • „Soucit znamená dávat všechnu lásku, kterou máš.“ – Cheryl Strayedová

„Láska a soucit jsou pro mě pravá náboženství. Ale abychom je mohli rozvíjet, nemusíme věřit v žádné náboženství.“ – Dalajláma

 • „Dokud nemáte skutečný soucit, nemůžete poznat lásku.“ – Bob Thurman
 • „Nemůžeme dnes uzdravit svět, ale můžeme začít hlasem soucitu, srdcem lásky, činem laskavosti.“ – Mary Davisová
 • „Láska a soucit jsou nezbytnosti, ne luxus. Bez nich lidstvo nemůže přežít.“ – Dalajláma
 • „Soucit je největší formou lásky, kterou mohou lidé nabídnout.“ – Rachael Joy Scottová
 • „Soucit je základem každé maličkosti, kterou děláme. Je to ta nejdražší vlastnost, kterou máme. Přesto ji až příliš často můžeme zavrhnout s následky, které jsou příliš tragické, než aby se o nich dalo mluvit. Když ztratíme soucit, ztratíme to, co znamená být člověkem.“ – Anonym

„Soucit je vášeň se srdcem.“ – Anonym

Láska, empatie, laskavost a soucit jsou součástí naší základní přirozenosti. Jako lidem je pro nás přirozené tyto city projevovat; záleží jen na jejich objevování a udržování.

Než ukončíme tento příspěvek, rádi bychom se s vámi podělili o několik citátů o soucitu se sebou samým, které se týkají vaší vlastní pohody. Pokud dáváte lásku druhým lidem, měli byste si ji nechat i pro sebe. Koneckonců naučit se mít rád sám sebe je nejlepší způsob, jak se naučit pečovat o druhé lidi.

Citáty o soucitu se sebou samým

 • „Mým životním posláním není jen přežít, ale prospívat; a to s trochou vášně, soucitu, humoru a stylu.“ – Maya Angelou
 • „Abychom se cítili dobře po emocionální stránce, musíme se starat sami o sebe.“ – Sam Owen
 • „Soucit se sebou samým je jako sval. Čím více ho cvičíme, zejména když život nejde přesně podle plánu (což je pro většinu z nás častý scénář), tím silnějším a odolnějším se náš soucitný sval stává.“ – Sharon Salzberg
 • „Neměňte svůj návyk na sebekritiku. Změňte své obvyklé reakce na sebekritiku.“ – Yong Kang Chan
 • „Je to nedostatek lásky k sobě samému, který brzdí náš soucit s druhými. Pokud se spřátelíme sami se sebou, nic nám nebrání otevřít své srdce a mysl druhým.“ – Anonym

„Naše trápení a rány se uzdraví, jen když se jich dotkneme soucitem.“ – Jack Kornfield

 • „Soucit začíná a končí soucitem se všemi těmi nechtěnými částmi nás samých.“ – Pema Chodron
 • „Mít soucit sám se sebou znamená, že ctíte a přijímáte svou lidskost.“ – Kristen Neff
 • „Odhoďte lidi, kteří si vás neváží, nerespektují vás. Život má nekonečné obzory. Přijměte sami sebe, mějte se rádi a jděte vpřed.“ – Amit Ray
 • „Najít si každý den čas na relaxaci, trávit kvalitní čas s přáteli a praktikovat mindfulness jsou některé z osvědčených způsobů, jak rozvíjet soucit se sebou samým.“ – Dr. Prem Jagyasi
 • „Když si dopřejeme soucit, otevíráme své srdce způsobem, který může změnit náš život.“ – Kristin Neff

„Jedna věc je jistá – budete dělat chyby. Naučte se z nich poučit. Naučte se odpustit sami sobě. Naučte se smát, když se všechno hroutí, protože někdy se to stane.“ – Vironika Tugaleva

 • „A čím jsem starší, tím víc mám tendenci vyhledávat lidi, kteří žijí laskavostí, tolerancí, soucitem, jemnějším pohledem na věc.“ – Martin Scorsese

Slova na závěr

Většina lidí se domnívá, že soucit je vzácný dar, který má jen málokdo, ale my s tím nesouhlasíme. Soucit je vrozený každému z nás. Narodili jsme se, abychom si navzájem kryli záda.

Kdybychom všichni dokázali objevit tuto vrozenou vlastnost, kterou máme, svět by se stal lepším místem k životu. Musíme se naučit milovat a být laskaví.

Pokud patříte k lidem s laskavým srdcem, nechte se těmito citáty inspirovat k větší lidskosti a dobrosrdečnosti. Pokud znáte někoho, kdo je velmi soucitný, pošlete mu jednu nebo dvě zprávy s těmito citáty a rozjasněte mu den.

Ohodnotit tento článek
vztahyjakoumeni.cz
Adblock
detector