Jak přimět ženu Blíženec, aby vám odpustila

Astrologie

Při udržování vztahu se ženou Blíženci je možné, že jste se choval nevhodným nebo škodlivým způsobem. S ohledem na to se možná pokoušíte o její odpuštění. Pokud jste zradili její důvěru, můžete mít potíže s dosahováním svých cílů. Bude pro vás přínosem chovat se způsobem, který vám pomůže překonat její přirozené nejistoty a potíže při rozhodování. Zatímco se omlouváte ženě Blíženci ve svém životě, je důležité být během rozhovorů pozorní a všímaví.

Pokud se chcete dozvědět o tom, jak dosáhnout toho, aby vám každé znamení zvěrokruhu odpustilo, pak jste více než vítáni, abyste si prohlédli celý náš výběr na téma odpuštění. Samozřejmě, pokud si uvědomíte, že to se zajištěním zdravého vztahu se ženou Blíženci myslíte vážně, určitě využijte této příležitosti a poskytněte si nástroje, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů.

Jak přimět ženu Blíženec, aby vám odpustila

Žena Blíženec je zvláště výrazná ve svých myšlenkách a emocích. Můžete si být jisti, že se s vámi podělí poté, co jste jí ublížili. Může však být pro vás obtížné pochopit, co přesně jste udělal, že ji to zranilo. Je možné, že její výroky budou o jejím utrpení jasné, ale její neschopnost popsat detaily situace vás může nechat nejistou nebo zmatenou. Kromě toho může být úzkostná kvůli své neschopnosti sdílet své přesné pocity. Kvůli těmto vlastnostem je důležité, abyste byli během těchto diskusí pozorní a vnímaví.

Aby byl tento vztah úspěšný, je důležité, abyste naslouchali všemu, co říká. Může upozornit na četné chyby nebo události a je na vás, abyste určili, co je společné vlákno. Je možné, že si uvědomíte, že u kořene problému je něco zdánlivě bezvýznamného, ​​jako je tón vašeho hlasu nebo odmítavé gesto. Podobně možná zjistíte, že vy dva budete muset na toto téma vést četné rozhovory. Pokud se rozhodnete ignorovat její potřeby po delší dobu, pak si uvědomí, že nevěnujete pozornost jejím potřebám.

Komunikace je neuvěřitelně důležitá pro všechny ženy Blížence. Obecně lze předpokládat, že snadno nastolí jakákoli témata, která je třeba řešit. Pokud si uvědomíte, že existuje problém, a uvědomíte si, že s ní musíte mluvit o svém chování, můžete očekávat, že naprosto ocení vaši touhu uznat a změnit vaše škodlivé chování. Na začátku vaší diskuse možná zjistíte, že je neasertivní nebo se stydí sdílet své pocity. Je vaší odpovědností povzbudit ji, aby se s vámi podělila.

Možná zjistíte, že je zmatená z toho, co chce do budoucna. Může se domnívat, že váš vztah již není životaschopný, ale je možné, že neví, jaký je správný postup. Pokud máte zájem být uctivým partnerem, musíte v této době zajistit, aby se cítila pohodlně a bezpečně. Pokud uděláte nešťastné a nevhodné rozhodnutí odpovědět tvrdě nebo krutě, můžete očekávat, že ze vztahu zmizí. Nejúspěšnější budete, když budete její obavy řešit intelektuálně a logicky. Když se naučíte, jak přimět ženu Blíženec, aby vám odpustila, je důležité, abyste uznali, že se nepokoušíte manipulovat jejími emocemi.

Přijetí a uznání jejích pocitů

Poté, co ji vyslechnete a pochopíte její pozici, musíte jí ukázat, že jste přijali a uznali, co řekla. Nedovolte, abyste se během této doby stali příliš emocionálními, protože chce pochopit logické důvody vašeho chování. Je přirozeně přizpůsobivá, takže je možné, že si uvědomí, že jste cítili, že vaše jednání bylo vhodné. Pokud k tomu dojde, je pravděpodobné, že se k vám začne chovat podobně, jako jste se chovali vy k ní. Koneckonců, pokud jsou vaše kroky vhodné, není důvod, aby nereagovala stejným způsobem.

Blíženci se často dívají na svět humornou optikou. Přimějte ženu Blíženec, aby vám odpustila tím, že jí pomůžete vidět pozitivní stránku života. Uvědomuje si, že utrpení existuje, a možná si uvědomila, že když nebude brát vše vážně, může jí pomoci zvládat stres. Vkusné a mozkové vtipy mohou pomoci tento rozhovor uklidnit. Nevhodné vtipy však budou mít opačný efekt. Kromě toho je důležité, abyste se nepokoušeli odvádět pozornost od probíhající konverzace. Pokud tak učiníte, pravděpodobně si uvědomíte, že si svého vztahu s ní nevážíte.

Přirozeně odpouštějící ženy Blíženci často zůstávají v nepřijatelných vztazích déle, než by měly. Z tohoto důvodu možná zjistíte, že žena Blíženec ve vašem životě si je vědoma toho, jak podvratné činy a chování poškozují základy vašeho partnerství. To často způsobuje, že se stává uvědomělejší a pozornější. Možná si uvědomila, že váš vztah není životaschopný dlouho před touto diskusí, ale možná vám bude chtít dát příležitost stát se zralejšími. Možná zjistíte, že můžete přimět ženu Blíženec, aby vám odpustila, když jí ukážete, že jste schopni se poučit ze svých chyb.

Kompromis s nepolapitelným Merkurem

V tomto bodě rozhovoru byste měli rozumět jejím pocitům. Poté, co jste uznali, co s vámi chtěla sdílet, měli byste si vy dva promluvit o tom, jak zvládnout své budoucí neshody. Zároveň budete chtít zjistit, jakému dalšímu chování byste se měli vyhnout. Možná budete chtít přizvat společného přítele, který se bude podílet na těchto diskusích, protože to vám dvěma pomůže dosáhnout vzájemně výhodného rozhodnutí. Je také důležité, abyste si vy dva ujasnili a definovali, co každý z vás od toho druhého potřebuje.

Ke konci vašich diskuzí zjistíte, že bude vyžadovat, abyste trvale změnili své urážlivé chování. Pokud bylo vaše chování reakcí na určitý její čin nebo prohlášení, možná to budete chtít v tuto chvíli uvést. Je však nutné, abyste se ji nepokoušeli obviňovat ze svého chování. Pokud se pokusíte vyhnout odpovědnosti, můžete si být jisti, že dospěje k závěru, že si jí nevážíte a že si nevážíte svého partnerství. Žena Blíženec vám může odpustit, pokud vidí, že jste ochotni překonat svá selhání.

Řešení situace a náprava

Poté, co vy dva během vašich diskuzí dospějete k závěru, musíte jí ukázat, že jste připraveni změnit své chování tím, že podniknete vhodné kroky. Pokud nedodržíte svůj souhlas, pak si uvědomí, že vaše slovo nemá smysl. Pokud k tomuto závěru dospěje, můžete očekávat, že vás bude informovat o svém rozhodnutí vztah ukončit. Komunikace a důvěra jsou pro ženu Blížence neuvěřitelně důležité a vztah s ní nevydrží dlouho, pokud je založen na prázdných slibech.

Možná pro vás bude přínosem, že budete tento rozhovor v budoucnu opakovat. Toto není pokus změnit vaše dohody, ale spíše ji informovat, že jste skutečně slyšeli, co řekla. Pokud potřebujete vyřešit něco, co souvisí s tímto tématem, uveďte to během následné konverzace. To jí pomůže kategorizovat obě diskuse do stejné krabice, a to zajistí, že vaše potřeby budou srovnány s potřebami vztahu.

Během těchto diskuzí zjistíte, že se budete chovat laskavě a soucitně. Uctivý a chápavý tón hlasu zajistí, že se bude cítit oceňována a postaráno. Samozřejmě se nesnažte předstírat, že vám na ní záleží. Blíženci jsou intuitivní, pokud jde o intonaci, a rychle si uvědomí, jestli jste neupřímní. Pokud má být tento vztah úspěšný, musíte být vždy upřímní a transparentní. Žena Blíženec vám odpustí, když jí ukážete, že jste připraveni být upřímní a uctiví.

Ohodnotit tento článek
vztahyjakoumeni.cz
Adblock
detector