Jak přimět ženu Střelce, aby vám odpustila

Astrologie

I když udržujete vztah se ženou ve Střelci, je jistě možné, že vaše činy nebo výroky mohou způsobit, že se bude cítit poškozená nebo nerespektovaná. Ženy Střelce většinou nemají zájem chovat zášť nebo se zabývat negativními emocemi. Pokud vaše chování způsobilo, že s vámi řešila své obavy, pak jste se chovali takovým způsobem, který ohrožoval budoucnost vašeho vztahu. Je na vás, zda se rozhodnete respektovat potřeby ženy Střelce ve svém životě, nebo ne, i když si jistě užijete nebo ponesete důsledky svého rozhodnutí.

Pokud se chcete dozvědět o tom, jak dosáhnout toho, aby vám každé znamení zvěrokruhu odpustilo, pak jste více než vítáni, abyste si prohlédli celý náš výběr na téma odpuštění. Když rozvíjíte a pěstujete spojení se ženou Střelec, je jisté, že projdete celou naší sbírkou o tom, jak mít zdravý vztah se ženou Střelec, velmi prospěšné.

Jak přimět ženu Střelce, aby vám odpustila

Když vy a žena Střelec ve vašem životě diskutujete o obavách týkajících se vašeho vztahu, je nutné, abyste si našli čas na to, abyste se dozvěděli o jejích hodnotách a emocionálním stavu. Můžete očekávat, že s vámi bude přímá, pokud jde o její pocity, a velmi ocení, když se rozhodnete nadhodit toto téma dříve, než se k tomu bude cítit nucena. S ohledem na to vám prospěje, když budete pozorní a empatičtí, zvláště pokud si všimnete, že se stáhla do sebe.

Ženy Střelce jsou obecně vynikajícími posluchačkami. Chce slyšet, co říkáte o důvodech, proč jste si mysleli, že vaše chování je vhodné. V průběhu této diskuse se žena Střelec pokouší porozumět vašim hodnotám a zásadám. Z tohoto důvodu je důležité, abyste se chovali intelektuálně, spíše než se spoléhali na své emocionální argumenty. Nemá žádný zájem dovolit, aby kdokoli z vás změnil tento nesouhlas v emocionální katastrofu. Když se naučíte, jak přimět ženu Střelce, aby vám odpustila, zjistíte, že má zájem být jednomyslná.

Poté, co se dozví o vašem systému víry, vyjádří své pocity pomocí vašich prohlášení jako rámce. I když můžete mít pocit, že proti vám používá vaše vlastní slova, nemůže to být dále od pravdy. Žena Střelec potřebuje, abyste rozuměli tomu, co chce říct, a ví, že její argumenty budou nejpřesvědčivější, pokud budou vytvořeny podle plánu, který jste jí vysvětlili. Je důležité, abyste v tuto chvíli nereagovali defenzivně, protože může určit, že pro ni nejste kompatibilním partnerem.

Ujistěte se, že se během těchto rozhovorů nepokoušejte nabízet výmluvy. Pokud tak učiníte, žena Střelec uvěří, že si jí nevážíte. Samozřejmě chce vědět, jak vás její činy nebo výroky ovlivnily. Pokud se však rozhodnete obviňovat ji nebo se vyhnout odpovědnosti, pak zjistí, že jste nezralí nebo sobci. Poté, co se rozhodla podělit se s vámi o své myšlenky a pocity, musíte jí ukázat, že jste pochopili, co vám chtěla říct. Přimějte ženu Střelce, aby vám odpustila tím, že nasloucháte jejím myšlenkám a pocitům.

Přijetí a uznání jejích pocitů

Ženy Střelce potřebují vědět, že byly vyslyšeny. Pokud spolu budete diskutovat a vy jí ukážete, že vás nezajímá, co řekla, pak možná zjistíte, že bude frustrovaná, otrávená nebo rozzlobená. Když se emocionálně obnaží, potřebuje vědět, že osoba, které důvěřuje, stojí za její čas a úsilí. Poté, co během diskuse vyjádří pointu, je nutné, abyste reagovali ohleduplně.

Uvědomuje si, že držení negativních nebo škodlivých emocí nemá žádný přínos. Z tohoto důvodu má žena Střelec zájem na řešení jakékoli situace, jakmile nastane. Odpuštění však může vyžadovat četné diskuse a může se stát jistým až po určité době. Účelem toho je zajistit, aby byl její partner trpělivý a chápavý. Pokud se během tohoto období rozhodnete chovat se bezohledně nebo urážlivě, možná zjistíte, že se rozhodne váš vztah ukončit.

Samozřejmě pro vás bude přínosem, když jí věnujete tolik času, kolik potřebuje. To jí dá příležitost vznést další obavy, které může mít v tuto chvíli. Nebaví ji mluvit o negativních tématech, takže to pro ni může být ideální čas, aby zmínila další problémy, které ignorovala. Během těchto diskusí může být odhaleno, že nejnovější problém byl prostě poslední v dlouhé řadě špatného chování z vaší strany. Přimějte ženu Střelce, aby vám odpustila tím, že si uvědomíte, že jí vaše chyby ublížily, a v budoucnu změníte své chování.

Je důležité, abyste uznali každý problém. Pokud se rozhodnete ignorovat jeden aspekt této konverzace, pak možná zjistíte, že s vámi přestane mluvit. To je špatné znamení a pravděpodobně to povede ke konci vašeho partnerství. Naštěstí pro váš vztah můžete očekávat, že žena ve Střelci tyto obavy zmíní mnohokrát. Možná zjistíte, že existují velké změny, které musí proběhnout, aby byl tento vztah úspěšný, a ona nebude ztrácet čas naléháním na vás, abyste provedli příslušné změny.

Kompromis s optimistickým Jupiterem

Ženy Střelce jsou pozitivní a zářivé. Nemá zájem být ovládající nebo manipulativní, spíše chce udržovat vztah s rovnocenným a podporujícím partnerem. Stejně tak nechce udržovat vztah, který je v neustálém konfliktu. Je emocionální a potřebuje podporovat partnerství s někým, kdo je empatický a starostlivý. Pokud jí dokážete, že jste bezcitní nebo rezervovaní, pak možná zjistíte, že svou emocionální energii zaměří jinam. Žena Střelec vám odpustí, pokud jí dáte najevo, že jste ohleduplní a dbáte na její city.

Během těchto diskusí najdete velkou výhodu v tom, že ji budete povzbuzovat, aby sdílela všechny své pocity. Bylo by pro vás na škodu dovolit jí, aby se s vámi plně nesdílela. Potřebuje se ve vašem vztahu cítit sebejistě a pohodlně. V tuto chvíli byste měli být vnímaví a podporovat se. Ukažte jí, že rozumíte tomu, co potřebuje, tím, že jí dáte bezpečný prostor, kde se s vámi může podělit. Dejte jí čas, aby se podělila o každou myšlenku, kterou potřebuje.

Řešení situace a náprava

Jako každý vztah musí být úspěšné partnerství se Střelcem založeno na důvěře a respektu. Během této diskuse můžete zjistit, že se stále nerozhodla pokračovat ve vašem vztahu. Nezkouší vás, ale potřebuje vědět, že jste životaschopný partner, protože nemá zájem udržovat vztah, který je odsouzen k nezdaru. Pokud jí ukážete, že toužíte stát se pro ni lepším partnerem, můžete očekávat, že vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila, že vztah bude úspěšný.

Pokud jste dospěli k závěru své diskuse a stále máte pocit, že není spokojená, promluvte si s ní o pokračování konverzace nebo o tom, že toto téma zopakujete příští den. To jí dá příležitost uvědomit si, že vám na ní záleží. Navíc si bude moci utřídit myšlenky a určit, jaké téma potřebuje objasnit. Žena Střelec vám odpustí, pokud se zeptáte na to, co od vás potřebuje, protože jí to ukáže, že vám záleží na jejích myšlenkách a pocitech.

Měli byste si uvědomit, že žena Střelec bude po těchto diskuzích nadále sledovat vaše chování. Není to s úmyslem hrát hry nebo vás chytit do pasti, spíše chce jen vědět, jestli jste si vzali k srdci, co řekla. Budete mít prospěch z toho, že budete vždy pravdiví a jasní ve svých vlastních obavách. Pokud se domníváte, že je s vámi po skončení vašich diskusí zacházeno nespravedlivě, podělte se s ní o své pocity. To může způsobit, že si uvědomí, že problém byl skutečně vyřešen a že váš vztah je připraven pokročit k dalšímu kroku.

Ohodnotit tento článek
vztahyjakoumeni.cz
Adblock
detector