Co je meditace kundaliní?

Co je meditace kundaliní? Sebeuvědomění

Ať už si to uvědomujeme, nebo ne, většina z nás dělá spoustu věcí, aniž by o nich skutečně přemýšlela, a často spíše reaguje na své okolí, než aby své myšlenky a chování prováděla záměrně. Můžeme například jet do práce, umývat nádobí, ukládat děti do postele nebo jíst jídlo, aniž bychom si uvědomovali, co se děje – nebo co chceme, aby se stalo.

Přehled

Pokud chcete žít svůj život s větším vědomím a záměrem, jedním ze způsobů, jak se do tohoto stavu zvýšené pozornosti dostat, je cvičit meditaci. Specifickou formou meditace, která může být obzvláště užitečná, je Kundaliní, která se zaměřuje na primární energii.

Meditace Kundaliní je způsob, jak nasměrovat svou energii a osvobodit se od stresu a života na „autopilota“.

Historie

Přesný původ meditace Kundaliní není znám, ačkoli její tradice sahají přibližně do doby 1 000 až 500 let před naším letopočtem. V sanskrtu znamená kundaliní „svinutý had“ a odkazuje na starověkou víru, že každý člověk nese „božskou“ energii u základny páteře. Tato mediační tradice se snaží tuto energii probudit, uvolnit a využít.

Kundaliní mediaci na Západě zpopularizoval Yogi Bhajan, který koncem 60. let 20. století vyvinul a ve Spojených státech představil svou vlastní formu kundaliní jógy. Od té doby se toto cvičení stalo oblíbeným způsobem, jak si mimo jiné rozvíjet větší uvědomění těla, uvědomění a zmírnit stres.

Účel meditace kundaliní

Kundaliní meditace je součástí kundaliní jógy a jejím cílem je rozhýbat energii v těle. Vychází z konceptu, že energii v základně páteře (známé také jako kořenová čakra) je třeba uvolnit přes sedm čaker v těle a poté ven přes korunní čakru nad hlavou.

Tento proces uvolňování energie z těla má za cíl vytvořit systém komunikace mezi vaší myslí a tělem, aby se zmírnily duševní, fyzické a duchovní problémy. Tento systém přivádění vědomí do těla prostřednictvím spojení s dechem má usnadnit přítomnost, nastolení nového rytmu a komunikaci s vyšší verzí sebe sama.

Kundaliní meditace není soubor přesvědčení ani náboženství. Místo toho je to systém, jak v sobě vyvolat energii a rozvíjet uvědomění mysli a těla.

Na tuto praxi je třeba nahlížet jako na techniku, nikoli jako na systém víry, která lidem pomáhá zbavit se nepořádku ve světě a získat přístup k vnitřnímu já. Zastánci navíc tvrdí, že spíše než okamžitou úlevu, osvícení nebo „odvíjení“ je k dosažení optimálního přínosu potřeba vytrvalost a důsledné praktikování.

Stejně jako každodenní sprcha očišťuje fyzické tělo, jogíni považují meditaci kundaliní za způsob, jak očistit svou mysl. Je to metoda, která slouží k omlazení po stresujícím dni, ke zvládnutí momentálního stresu a/nebo proti únavě. Jejím cílem je také pomoci vyrovnat energii (neboli čakry) a zklidnit mysl tak, abyste jednali s rozmyslem a ne jen reagovali na své myšlenky a okolí.

Možné přínosy

Přínosy učení se meditaci Kundaliní lze shrnout tak, že do vašeho každodenního života vnesete více vědomí a záměru. Konkrétně se to může projevit několika různými způsoby, mj:

 1. Napomáhá soustředění a zabraňuje náhodným myšlenkám, aby vás vyvedly z rovnováhy.
 2. Narušení automatických denních rutin a uvedení do stavu uvědomělosti.
 3. Navození rovnováhy mysli, těla i duše.
 4. Posílení vaší tvůrčí energie pro řešení projektů ve vašem životě.
 5. Vytváření vědomí těla.
 6. Posílení vašich mozkových vzorců a emoční rovnováhy.
 7. Napomáhání snižování úzkosti.
 8. Pomáhání uvolnit stres a najít pocit klidu.
 9. Zlepšení kognitivních funkcí.
 10. Zlepšení spánku a problémů souvisejících se spánkem.
 11. Výuka správného způsobu dýchání (do bránice) a rozšíření kapacity plic.

Jak cvičení funguje

Níže jsou uvedeny kroky, kterými byste se měli řídit při zahájení zcela základní meditační praxe Kundaliní. Pamatujte, že je lepší začít v malém. Vyberte si zvládnutelný meditační závazek, o kterém si myslíte, že jej můžete dodržovat každý den.

Vyvarujte se příliš rychlé snahy o příliš mnoho, která by vás mohla zahltit a zmařit vaše úsilí. I pět minut meditace Kundaliní každý den vám pravděpodobně pomůže, takže nepodceňujte hodnotu ani této nejzákladnější praxe.

1. Vyberte si místo

Kundaliní meditaci můžete provádět kdekoli. V ideálním případě si najděte klidný prostor bez rozptylování, který má příjemnou teplotu (ani příliš horko, ani příliš chladno). Mělo by to být místo, které považujete za klidné a kde vás pravděpodobně nikdo nebude rušit. Může to být místo, kde shromažďujete své oblíbené věci. Mějte vedle sebe láhev s vodou.

2. Vyberte si, co si oblečete

Oblečte se do toho, co vám připadá správné. Mnoho praktikujících volí volné, pohodlné, bavlněné oblečení a případně pokrývku hlavy, například bavlněný šátek. Vaše oblečení by mělo být čisté, svěží a ideálně světlé barvy, aby umocnilo pocit lehkosti.

3. Zvolte si, kdy budete cvičit

Můžete cvičit hned ráno, abyste si stanovili své záměry na celý den – nebo využít dobu, kdy je nejméně pravděpodobné, že vás někdo vyruší. Nebo můžete cvičit večer před spaním jako způsob, jak ukončit den. Vhodná je téměř jakákoli doba, ale snažte se vyhnout meditaci po velkém jídle, protože vaše tělo bude zaneprázdněno trávením.

4. Zaujměte pozici

Sedněte si na zem se zkříženýma nohama nebo se posaďte na židli a váhu opřete o nohy. Především si zvolte takovou polohu, která je vám příjemná a ve které můžete sedět vzpřímeně s rovnou páteří. Mírně zavřete oči tak, aby byly zavřené přibližně na 90 %. Můžete si vybrat, zda budete sedět na vlněné nebo bavlněné dece, nebo si pod sebe pro větší pohodlí položíte polštář.

5. Zvolte si délku cvičení

Ta může být od tří minut do dvou a půl hodiny. Některé běžné volby délky meditace jsou 11 minut, 15 minut, 22 minut, 31 minut atd. Ideální je to, co vyhovuje vašemu rozvrhu a cílům.

6. Vyberte si mantru

Během dýchání si budete zpívat mantru, která vám pomůže se soustředit. Jedním z dobrých příkladů pro začátečníky je mantra „sat nam“, což znamená „pravda je moje identita“.

Při nádechu zpívejte „sat“ a při výdechu „nam“. Můžete si vybrat, zda budete zpívat nahlas, hlasitým šepotem nebo potichu v hlavě. Můžete si také vybrat jinou frázi nebo zvuk, který budete opakovat. Jakákoliv mantra vás osloví a cítíte se v ní dobře, taková je správná.

Účelem zpívání je usměrnit vaši energii. Aktivně naslouchejte sami sobě, pokud zpíváte nahlas, nebo si mantru vizualizujte zapsanou, pokud ji říkáte v hlavě. Mantru můžete opakovat i v jiných částech dne, pokud se cítíte ve stresu.

Smyslem mantry je vymanit se ze starých vzorců, takže mantra by měla vždy odrážet stav, ve kterém chcete být, a ne ten, ve kterém se právě nacházíte.

7. Začněte se soustředit na svůj dech

Všímejte si svého dechu a postupně ho začněte zpomalovat. Vaším cílem bude, aby jedno kolo nádechu a výdechu trvalo přibližně sedm až osm sekund. Rozdělte si nádech a výdech na úseky tak, že budete provádět krátké nádechy nebo výdechy přerušované pauzami.

Snažte se to dělat tak, aby během jednoho kompletního nádechu byly čtyři segmenty nádechů i výdechů. Po celou dobu dýchejte nosem. Pokud se vám v kterémkoli okamžiku zatočí hlava, přestaňte cvičit.

8. Vnímejte pohyb dechu

Při cvičení dechu a zpěvu se soustřeďte na to, jak se váš dech pohybuje vaším tělem a pomáhá vám uvolnit se. Kdykoli se vaše mysl začne toulat, vědomě vraťte pozornost zpět k dechu a mantře.

9. Ukončete meditaci

V tomto cyklu dýchání pokračujte po celou předem stanovenou dobu meditace. (Nastavte si časovač, abyste věděli, kdy přestat.) Meditaci ukončete tak, že se zhluboka nadechnete, přitisknete dlaně k sobě nebo zvednete paže do vzduchu a poté se uvolníte a vydechnete.

10. Postupně meditaci prodlužujte

Postupně se snažte prodlužovat dobu, po kterou meditujete. Při cvičení se soustřeďte na to, abyste nechali myšlenky přicházet a odcházet, a sledujte, zda se vám po páteři pohybuje energie a v těle cítíte euforii.

Výzkum meditace kundaliní

Výzkum meditace Kundaliní je celkově v počáteční fázi. Mnozí vědci však vidí potenciál pro využití kundaliní jógy spolu s dalšími léčebnými postupy, které by pomohly lidem, kteří zvládají vysokou míru stresu spojenou s chronickými onemocněními, jako je např:

 • Úzkost.
 • Deprese.
 • Obsese a nutkání.
 • Fobie.
 • Poruchy spánku.

Kromě toho existují tvrzení, že může pomoci při dalších stavech, jako je např:

 • Závislost.
 • Smutek.
 • Poruchy učení.

Existují také určité důkazy o účinnosti tohoto typu meditace konkrétně u lidí s obsedantně-kompulzivní poruchou (OCD) a generalizovanou úzkostnou poruchou (GAD). Například osmitýdenní intervence využívající meditaci Kundaliní vedla u účastníků ke snížení úzkosti ve srovnání s účastníky běžné léčebné skupiny.

Závěrečná slova

Pokud máte zájem naučit se praktikovat meditaci Kundaliní, nezapomeňte, že je dobré začít v malém – a začlenit meditaci do každodenního života může být těžké. Zpočátku vám mohou i pouhé dvě minuty meditace připadat jako námaha. Ale nevzdávejte to. Zklidnění mysli vyžaduje cvik a i pouhých několik minut může mít pozitivní dopad.

Časem bude snazší přivolat se do meditativního stavu. Jakmile tuto schopnost získáte, je cílem, aby se tento nový stav uvědomění promítl i do dalších oblastí vašeho života. Namísto pouhého reagování na to, co se vám děje, vám tato praxe může pomoci řídit své myšlenky, emoce a chování se zvýšeným záměrem a nadhledem.

Ohodnotit tento článek
vztahyjakoumeni.cz
Adblock
detector