Lunární uzly a planetární uzly v astrologii

Astrologie

Pokud jde o planetární a lunární uzly v astrologii, musíte pochopit neviditelné. Představují body v prostoru, kde se oběžné dráhy protínají, takže nemají žádnou skutečnou materiální hodnotu. Místo toho má každý pár uzlů symbolický význam jako dvě strany téže mince. Starověcí astrologové tyto pojmy skutečně používali a spojovali je s minulými životy a reinkarnací. Pomáhají nám porozumět tomu, jak se naše porodnické mapy vyvíjejí. Na pozemské úrovni mají dopad na větší události. Mohou mluvit o dluhu, který musí kolektiv zaplatit, nebo o něčem, co si společnost musí vydělat nebo obětovat.

Máte-li zájem dozvědět se více o nebeských tělesech astrologie, pak využijte této příležitosti a prohloubte své chápání toho, jak vesmír ovlivňuje naše životy.

Co je planetární uzel v astrologii?

Uzel je bod setkání na oběžné dráze nebeského tělesa s prodlouženou rovinou oběžné dráhy jiných nebeských těles. Lze jej získat z jakékoli entity, která se pohybuje v uzavřené smyčce. Měsíc má měsíční uzly a každá planeta, asteroid, satelit a vedlejší planeta má uzly také. Ty se často používají k označení průsečíku na eliptické nebo orbitální rovině Země. Tyto body křížení na eliptice jsou projekcemi na naší mapě a zodiakálním kruhu. Často jsou reprezentovány body jako jižní a severní uzly.

V astrologii má každé nebeské těleso svou stinnou stránku a druhou stranu. Sestup těla odebírá energii, zatímco vzestup těla přináší zpět energii a výhody. Tyto body mohou být škodlivé i prospěšné, protože jsou celkem, který funguje pouze ve vztahu k druhému. Jako takové představují dualitu a jednotu. Pokud se pokusíme označit tyto uzly, nebudeme schopni vidět příběhy našich minulých životů a současného ztělesnění.

Co jsou lunární uzly v astrologii?

Lunární uzly jsou obvykle považovány za nejdůležitější ze všech uzlových vlivů. Je to proto, že jsou nejosobnější a hrají obrovskou roli v našich astrologických žebříčcích. Aniž bychom se dostali příliš daleko do mystiky, můžeme je chápat jako prostor, který je vzdálený naší realitě. Nejsou snadno dosažitelní, takže k nim nejlépe přistupují zvyky a lidé, které mají tendenci představovat.

Severní uzel je reprezentován jako hlava draka, zatímco jižní lunární uzel je reprezentován ocasem draka. Západní astrologie si obvykle myslí, že severní uzel je nejprospěšnější a dává nám víc, než jsme kdy považovali za možné. Mezitím je Jižní uzel považován za znamení, že se musíme něčeho vzdát. Ve védské astrologii je severní uzel ústa, která vytváří dluh, zatímco jižní uzel naznačuje potřebu extrémní opatrnosti.

Ať už použijete jakýkoli přístup, vězte, že tyto uzly nefungují samostatně. Jsou dualistické a ukazují karmickou opozici, kterou se musíme naučit řešit. Jsou jako dvě části naší Duše, které se musí spojit, aby vytvořily jednu. Nyní existuje způsob, jak je skutečně pochopit bez obou polovin.

Lunární uzly v astrologii jsou jen částí našeho Měsíce a promítají obrazy minulých životů Měsíce. Hraje roli v tom, že ukazuje vývoj duše a ukazuje cestu, na které jsme. Lunární uzly ukazují cestu, kterou musíme jít, abychom se vyvíjeli a dosáhli svých největších ambicí. Tyto uzly podporují jeden druhého a naše poslání na Zemi. Harmonii lze nejlépe dosáhnout nalezením střední cesty mezi nimi a dosažením řešení konfliktu.

Naše lunární uzly jsou reprezentací obětí, které přinášíme, a toho, co nás učí naše rodina. Ukazuje naše genetické dědictví a věci, které jsou mimo náš dosah v našem současném životě. Nemůžeme skutečně pochopit jejich význam, ale jejich kontakt s našimi planetami může ukázat lidem, které jsme potkali dříve, a některým lidem, které znovu potkáme, než přejdeme do dalšího života.

Planetární uzly a naše sluneční soustava

Každá planeta v naší sluneční soustavě obsahuje na své orbitální rovině pár uzlů. Tyto uzly ukazují, kde se protíná podél eliptiky. Planetární uzly mají pomalejší prostor a ukazují nám místa v naší mapě, kde zůstalo něco hlubokého, co je třeba znovu najít. Často si během svého života nevšimneme pohybu Planetárních uzlů. Pouze ukazují jediné poslání nebo cíl nebeské entity. Lunární uzly ukazují, jak se můžeme vyvíjet, a poslání naší duše na Zemi.

Zatímco lunární uzly v astrologii se používají poměrně běžně, planetární uzly jsou v moderní astrologii často opomíjeny. Mnoho lidí nechápe jejich vliv nebo důležitost v našich grafech. I když je lze cítit pouze tehdy, když se dotknou osobního bodu, ve správné poloze mohou mít obrovský dopad.

Ohodnotit tento článek
vztahyjakoumeni.cz
Adblock
detector