67 citátů o překonávání nesnází a výzev v životě

67 citátů o překonávání nesnází a výzev v životě Zvládání stresu

Co odlišuje úspěšné lidi od zbytku lidstva?

Zamyslete se na chvíli nad úspěšnými lidmi, které znáte. Byl to jejich talent nebo dovednost, co je katapultovalo k úspěchu? Narodili se s cestou k úspěchu, kterou jim již vydláždil vliv rodiny nebo bohatství?

S největší pravděpodobností je odpověď záporná.

Pravděpodobnější je, že tito úspěšní lidé prošli těžkostmi a neúspěchy stejně jako my ostatní. Hlavní rozdíl je v tom, že většina z nich má jednu společnou vlastnost, a tou je odolnost. Klinickou definici tohoto pojmu najdete zde.

Proč je odolnost důležitá?

Způsob, jakým se vyrovnáváme s problémy, může rozhodnout o našem úspěchu.

V životě zažíváme neúspěchy. Dopouštíme se chyb ve výpočtech a úsudku a v důsledku toho se nám pod nohama strhává koberec. Většina z nás se už nikdy nezvedne, aby to zkusila znovu.

Být odolný znamená mít odvahu odrazit se ode dna a riskovat navzdory nepřízni osudu a počátečním neúspěchům.

Je to základní klíč k úspěchu a využila ho většina úspěšných lidí, o kterých jste přemýšleli dříve.

Jaké jsou vlastnosti odolného člověka? Psychologové určili společné rysy, kterými disponují. Některé z nich jsou uvedeny níže a jejich podrobnější seznam najdete zde.

Vlastnosti odolných lidí

 1. Neochromují je překážky, které jim život staví do cesty.
 2. Mají tendenci pohlížet na neúspěchy a selhání jako na příležitost k učení se, aby se mohli zlepšit.
 3. Svou energii zaměřují spíše na věci a situace, které mají pod kontrolou.
 4. Jsou odhodláni plnit cíle, které si stanovili, a jít za svými sny.

V tomto příspěvku jsme pro vás pečlivě vybrali 67 citátů o překonávání nepřízně osudu a životních výzev, které vám pomohou odhalit vaši vlastní schopnost být odolný tváří v tvář obtížím.

Tato moudrá slova pocházejí od těch, kteří se s nepřízní osudu setkali přímo a nezakolísali.

Dnes si přečtete inspirativní citáty o překonávání nepřízně osudu, citáty o tom, jak čelit výzvám, a citáty o síle.

Zde jsou inspirativní citáty o překonávání nepřízně osudu. Kéž tato slova posílí vaše odhodlání dosáhnout svých snů.

Inspirativní citáty o překonávání nepřízně osudu

 • „Stejně jako u motýla je i nepřízeň osudu nezbytná k tomu, aby se v lidech vybudoval charakter.“ – Joseph B. Wirthlin
 • „Čím větší překážka, tím větší sláva při jejím překonávání.“ -Molière
 • „Jen ten, kdo se odváží výrazně selhat, může někdy výrazně uspět.“ – Robert Kennedy
 • „Život mi neustále hází klacky pod nohy. A já stále nacházím diamanty.“ – Ana Claudia Antunesová
 • „Ten, kdo dnes dobývá moře, je připraven zítra dobýt oceán.“ – Matshona Dhliwayo

„Zlomené srdce. Myslíš si, že zemřeš, ale žiješ dál, den za dnem, den za dnem, strašný den.“ – Charles Dickens

 • „Odvahu si nevypěstujeme tím, že budeme každý den šťastní. Rozvíjíme ji tím, že přežíváme těžké časy a čelíme nepřízni osudu.“ – Barbara De Angelisová
 • „Oheň je zkouškou zlata, nepřízeň osudu silných mužů.“ – Martha Grahamová
 • „Držte si klobouk. Držte se své naděje. A natahuj hodiny, protože zítra je další den.“ – E. B. White
 • „Ukažte mi někoho, kdo dokázal něco hodnotného, a já vám ukážu někoho, kdo překonal nepřízeň osudu.“ – Lou Holtz
 • „Nikdy nenajdeš lepšího sparingpartnera než nepřízeň osudu.“ – Golda Meirová

„Nic neočistí vaši duši tak, jako když z vás někdo vymlátí duši.“ – Woody Hayes

 • „Není nic lepšího než nepřízeň osudu. Každá porážka, každé zlomené srdce, každá prohra v sobě obsahuje vlastní semínko, vlastní lekci, jak příště zlepšit svůj výkon.“ – Malcolm X
 • „Musíme přijmout bolest a spálit ji jako palivo pro naši cestu.“ – Kenji Miyazawa
 • „Neštěstí má na člověka stejný účinek jako tvrdý trénink na boxera: snižuje ho na jeho bojovou váhu.“ – Josh Billings
 • „Neštěstím se stáváme moudřejšími, prosperita ničí naše uznání práva.“ – Lucius Anneaus Seneca
 • „Není lepší výchovy než nepřízeň osudu.“ – Benjamin Disraeli

„Nejkrásnější lidé, které znám, jsou ti, kteří poznali zkoušky, poznali boje, poznali ztráty a našli cestu z hlubin.“ – Elizabeth Kübler-Rossová

 • „Drahokam nelze vybrousit bez tření a člověka zdokonalit bez zkoušek.“ – Čínské přísloví
 • „Začni tím, že uděláš, co je nutné; pak udělej, co je možné; a najednou děláš nemožné.“ – František z Assisi
 • „Proměňte svá zranění v moudrost.“ – Oprah Winfreyová

S jakými neúspěchy jste se v poslední době nejčastěji setkávali?

Možná jste si prošli odmítnutím. Nebo se možná vyrovnáváte s traumatem z nějaké hrozné události.

Být odolný neznamená, že vaše problémy zmizí. Obdaří vás však schopností vidět dál než za překážky, které vám leží na cestě, poskytne vám nadhled, díky němuž uvidíte širší obraz jakékoli situace, a pomůže vám lépe zvládat stres.

Následující citáty o tom, jak čelit výzvám, vám připomenou, že překonání těchto překážek může odemknout lepší příležitosti pro váš osobní růst a štěstí.

Citáty o čelení výzvám

 • „Vezměte omezení a proměňte je v příležitost. Vezměte příležitost a proměňte ji v dobrodružství tím, že budete snít VELKÉ sny!“ – Jo Franz
 • „Kdo nechce čelit svým výzvám, bude jim čelit vždy!“ – Ernest Agyemang Yeboah
 • „Protože někteří lidé vidí zeď a domnívají se, že tím jejich cesta končí. Jiní ji uvidí a rozhodnou se, že je to teprve začátek.“ – Angeline Trevena
 • „Neutíkám před výzvou, protože se bojím. Místo toho jí běžím naproti, protože jediný způsob, jak uniknout strachu, je rozšlapat ho.“ – J. S. B. – Natalie Comaneci
 • „Výzva se stává překážkou teprve tehdy, když se před ní skloníte.“ – Ray Davis

„Být zkoušen je dobré. Život plný výzev může být tím nejlepším terapeutem.“ – Gail Sheehyová

 • „Pokud stojíte před novou výzvou nebo jste požádáni, abyste udělali něco, co jste nikdy předtím nedělali, nebojte se vystoupit. Máte více schopností, než si myslíte, ale nikdy je neuvidíte, pokud na sebe nebudete klást větší nároky.“ – Joyce Meyerová
 • „Nová výzva udržuje mozek v chodu a srdce v napětí.“ – E. A. Bucchianeri
 • „Nechte svou radost křičet přes bolest.“ – Terri Guillemetsová
 • „Buďte dobré nálady. Nemyslete na dnešní neúspěchy, ale na úspěch, který může přijít zítra. Stanovili jste si těžký úkol, ale pokud vytrváte, uspějete a najdete radost z překonávání překážek.“ – Helen Kellerová
 • „Na světě je mnoho lidí, kterým se podařilo vystoupat po žebříčku úspěchu. Někteří z těchto lidí vytrvali po celou dobu své kariéry, když se setkali s překážkami, které se zdály být nepřekonatelné, a přesto tyto výzvy překonali, aby mohli jít stále kupředu.“ – Byron Pulsifer

„Životní výzvy vás nemají ochromit, mají vám pomoci objevit, kdo jste.“ – Bernice Johnson Reagonová

 • „A až bouře skončí, nebudete si pamatovat, jak jste to zvládli, jak jste dokázali přežít. Dokonce si ani nebudete jisti, zda bouře skutečně skončila. Ale jedno je jisté. Až z bouře vyjdete, nebudete stejný člověk, který do ní vstoupil. A o tom tahle bouře je.“ – Haruki Murakami
 • „Pokud vás to děsí, možná je dobré to zkusit.“ – Seth Godin
 • „Vždy naslouchejte odborníkům. Řeknou vám, co nejde a proč. Pak to udělejte.“ – Robert A. Heinlein
 • „Někteří lidé se prostě nechají unášet proudem věcí a kolébají se v životě, zatímco jiní budou bojovat proti proudu a půjdou proti proudu, aby dosáhli svého osudu.“ – Anthony Liccione
 • „Nemůžete přejít moře jen tím, že budete stát a zírat na vodu.“ – Rabindranath Tagore

„Když to nejméně očekáváme, život před nás postaví výzvu, která prověří naši odvahu a ochotu ke změně; v takové chvíli nemá smysl předstírat, že se nic nestalo, nebo říkat, že ještě nejsme připraveni. Výzva nepočká. Život se neohlíží zpět.“ – Paulo Coelho

 • „Kdo chce zpívat, ten si píseň vždycky najde.“ – Švédské přísloví
 • „Překážky patří k životu. Jde o překonávání překážek, to je klíč ke štěstí.“ – Herbie Hancock
 • „Překonání jakékoli obtíže vždy přináší člověku tajnou radost, protože znamená posunutí hranice a přidání svobody.“ – Henri Frederic Amiel

Odolnost je také známá jako vnitřní síla. Dokáže vás dostat i přes ty nejtěžší výzvy, kterým v životě čelíte.

Mnoho úspěšných lidí přiznává, že neúspěchy, které zažili, byly katalyzátorem jejich odhodlání uspět. Po prožitém neúspěchu nebo odmítnutí úspěšní lidé říkají, že se díky této zkušenosti stali silnějšími.

Být silný však neznamená zvládat vždy vše sám. Znamená to také uvědomit si svá omezení a v případě potřeby požádat o pomoc.

Zde jsou citáty o síle, které vám pomohou rozpoznat smysl neúspěchů, s nimiž se setkáte.

Citáty o síle

 • „Síla nepochází z toho, co dokážete. Pochází z překonávání věcí, o kterých jste si mysleli, že je nedokážete.“ – Rikkie Rogers
 • „Získáváme sílu, kterou jsme překonali.“ – Ralph Waldo Emerson
 • „Síla a odvaha se vždy neměří medailemi a vítězstvími. Měří se v překonaných zápasech. Nejsilnější lidé nejsou vždy ti, kteří vyhrávají, ale ti, kteří se nevzdávají, když prohrávají.“ – Ashley Hodgesonová
 • „V hloubi zimy jsem konečně poznala, že se ve mně skrývá nepřemožitelné léto.“ – J. S. Hodonová – Albert Camus
 • „Opravdu věřím ve staré rčení, že co tě nezabije, to tě posílí. Právě díky nepřízni osudu naleznete sílu, o které jste nikdy nevěděli, že ji máte.“ – Christie Brinkleyová

„Svět každého zlomí a někteří jsou potom silní na zlomených místech.“ – Ernest Hemmingway

 • „Skutečně silný člověk nepotřebuje uznání ostatních o nic víc než lev uznání ovcí.“ – Vernon Howard
 • „Kdo věří, je silný, kdo pochybuje, je slabý. Silné přesvědčení předchází velkým činům.“ – Louisa May Alcottová
 • „Máte moc nad svou myslí – ne nad vnějšími událostmi. Uvědomte si to a najdete sílu.“ – Marcus Aurelius
 • „V tibetštině existuje přísloví: ‚Tragédie by měla být využívána jako zdroj síly. Bez ohledu na to, jaké obtíže a jak bolestné zkušenosti prožíváme, pokud ztratíme naději, je to naše skutečná katastrofa.“ – Dalajlama XIV.
 • „Síla nepochází z fyzické zdatnosti. Pochází z nezdolné vůle.“ – Mahátma Gándhí

„Zkrocení v ohni nás posílí. Když trpíme, přežijeme.“ – Cassandra Clareová

 • „Svůj strach si nech pro sebe, ale o svou odvahu se poděl s ostatními.“ – Robert Louis Stevenson
 • „Buďte silní. Žijte čestně a důstojně. Když si myslíš, že to nedokážeš, drž se.“ – James Frey
 • „Někdy si neuvědomíte svou vlastní sílu, dokud se nepostavíte tváří v tvář své největší slabosti.“ – Susan Galeová
 • „Riskujte cokoli! Nedbejte už na mínění druhých… Udělejte pro sebe tu nejtěžší věc na světě. Jednejte sami za sebe. Postav se pravdě.“ – Katherine Mansfieldová
 • „Z utrpení vzešly nejsilnější duše; nejmohutnější charaktery jsou poznamenané jizvami.“ – Khalil Gibran

„Hrdina je obyčejný člověk, který najde sílu vytrvat a vydržet navzdory zdrcujícím překážkám.“ – Christopher Reeve

 • „Všechna protivenství, která jsem v životě zažil, všechny problémy a překážky mě posílily….. Možná si to neuvědomujete, když se to stane, ale kopanec do zubů pro vás může být tou nejlepší věcí na světě.“ – Walt Disney
 • „Vzdát se může každý, je to ta nejjednodušší věc na světě. Ale udržet se pohromadě, když by všichni čekali, že se zhroutíte, tak to je opravdová síla.“ – Chris Bradford
 • „Nemůžete být skutečně silní, dokud nedokážete vidět věci z té směšné stránky.“ – Ken Kesey
 • „Můj postoj je takový, že když mě dotlačíte k něčemu, co považujete za slabost, tak já tu domnělou slabost proměním v sílu.“ – Michael Jordan

Slovo na závěr o překonávání nepřízně osudu

Doufám, že vás tyto citáty o překonávání nepřízně osudu a výzev inspirovaly k poznání hodnoty odolnosti.

Jaký je váš nejoblíbenější citát z výše uvedených? Neváhejte nám ho sdělit v poli pro komentáře níže.

Také bychom rádi slyšeli vaše zkušenosti s překonáváním výzev, kterým jste čelili ve svém osobním životě. Neváhejte se o svůj příběh podělit v komentářích.

Pokud se vám líbilo některé z umění uvedených v tomto článku, oceníme sdílení prostřednictvím vaší oblíbené platformy sociálních médií.

Na překonávání dalších výzev do budoucna!

Ohodnotit tento článek
vztahyjakoumeni.cz
Adblock
detector