45 smutných citátů, které vás dostanou z temných časů

45 smutných citátů, které vás dostanou z temných časů Zvládání stresu

Smutek je nevyhnutelný – je to jedna z věcí, které nás dělají lidmi. Smutek je přirozenou reakcí na cokoli, co nám způsobuje bolest, zklamání nebo utrpení.

Jak se tedy se smutkem vyrovnáváme? Jak si můžeme pomoci, abychom se ve chvílích trápení necítili tak nešťastní?

Odpovědí je dělat věci, které nám dělají radost. Smutek je dočasný a můžeme ho překonat, pokud k tomu máme dostatek vůle.

Cílem tohoto článku je poskytnout vám způsob, jak se se smutkem vypořádat. Tyto smutné citáty, které jsme shromáždili, vám mohou poskytnout potřebnou vzpruhu na duchu.

Než však přejdeme k našemu seznamu, probereme si několik důvodů, proč je naprosto v pořádku cítit se někdy smutně.

Proč je v pořádku cítit se smutně

Smutek je spolu se vztekem, strachem a štěstím jednou ze čtyř hlavních emocí.

Cítit se smutný a trochu sklíčený kvůli věcem, které nemůžete ovlivnit, je v pořádku. Je mnohem lepší cítit se smutný a osamělý, než předstírat, že jste šťastní, i když tomu tak není. Skrývat to, co cítíte, se rovná znehodnocování vašich skutečných myšlenek a emocí.

Nikdy nepochopíte, jak sladké je štěstí, pokud nikdy nezažijete smutek. Smutek vám může pomoci učinit rozhodnutí, která mohou zlepšit váš život, a pokud vás něco rozesmutní, protože to nevyšlo, poučíte se pro příště. Díky prožívání této emoce se nakonec naučíte, jak si vybírat věci, které vás mohou učinit nejšťastnějšími.

Existuje mnoho důvodů, proč je smutek v pořádku, a někdy je dokonce užitečný. Tyto citáty vám pomohou pochopit, jak může být smutek nástrojem, který vám umožní být šťastnější a úspěšnější. Pojďte si je prohlédnout!

 1. „Utrpení k nám přichází ne proto, abychom byli smutní, ale abychom vystřízlivěli, ne proto, abychom litovali, ale abychom zmoudřeli.“ – H. G. Wells
 2. „Musíte bolet, abyste poznali. Padat, abyste rostli. Ztrácet, abys získal. Protože většina životních lekcí se učí bolestí.“ – Boonah Mohammed
 3. „Způsob, jakým funguje smutek, je jednou z podivných hádanek světa. Pokud vás zasáhne velký smutek, můžete mít pocit, že jste se ocitli v plamenech, a to nejen kvůli obrovské bolesti, ale také proto, že se váš smutek může šířit vaším životem jako kouř z obrovského požáru.“ – Lemony Snicket
 4. „Je lepší milovat a ztratit, než nikdy nemilovat.“ – Samuel Butler
 5. „V tragédii nemusí být krev a smrt; stačí, když je to všechno naplněno oním majestátním smutkem, který je potěšením tragédie.“ – Jean Racine
 6. „Když je vám smutno, je to v pořádku. Není to konec světa. Každý má dny, kdy o sobě pochybuje a kdy má pocit, že všechno, co dělá, je na nic, ale pak jsou dny, kdy se cítí jako Superman. To je prostě rovnováha světa. Píšu jen proto, abych se cítil lépe.“ – Mac Miller
 7. „Musíme pochopit, že smutek je oceán a někdy se v něm utopíme, zatímco jiné dny jsme nuceni plavat.“ – R. M. Drake
 8. „Když se každé ráno probudíš, můžeš si vybrat, jestli chceš být šťastný, nebo jestli chceš být smutný. Pokud se předchozí noc nestala nějaká strašná katastrofa, je to v podstatě na vás. Zítra ráno, až vám do okna zasvítí slunce, si vyberte, že to bude šťastný den.“ – Lynda Resnick
 9. „Je úžasné, jak vám někdo může zlomit srdce, a vy ho přesto můžete milovat i s těmi malými kousky.“ – Ella Harperová
 10. „Jsou chvíle, kdy bych si přála vrátit čas a odstranit všechen smutek, ale mám pocit, že kdybych to udělala, zmizela by i radost.“ – Nicholas Sparks
 11. „Použijte bolest, která vás minula, jako palivo. Palivo, které vás požene k lepší budoucnosti.“ – Priyanshu Singh
 12. „Smutek je superdůležitá věc, za kterou se nemusíme stydět, ale musíme ji zahrnout do svého života. Jedním z větších problémů smutku nebo deprese je, že je kolem ní tolik studu. Pokud ji máte, jste neúspěšní. Jste pociťováni jako velmi neatraktivní.“ – Mike Mills
 13. „Neignorujte lekce z bolesti ani nekráčejte znovu stejnou cestou, jinak se to může opakovat. Snažte se uchovat si nově nabytý klid.“ – Terry Mark
 14. „Některé dny jsou prostě špatné dny, to je vše. Musíte zažít smutek, abyste poznali štěstí, a já si připomínám, že ne každý den bude dobrý, tak to prostě je!“ – Dita Von Teese
 15. „Slzy jsou přirozenými tresty za radost. Je to zákon, kterým bychom měli platit za vše, co nás těší.“ – William Gilmore Simms
 16. „Prožívání smutku a hněvu může způsobit, že se budete cítit kreativněji, a díky kreativitě se můžete dostat za hranice své bolesti nebo negativity.“ – Yoko Ono
 17. „Když jste radostní, podívejte se hluboko do svého srdce a zjistíte, že radost vám dává jen to, co vám způsobilo smutek. Když jste smutní, podívejte se znovu do svého srdce a uvidíte, že ve skutečnosti pláčete pro to, co vám dělalo radost.“ – Khalil Gibran
 18. „Bolest nikdy doopravdy nezmizí, jen se povzneseš a zvykneš si na ni tím, že zesílíš.“ – Ritu Ghatourey
 19. „Každý člověk má své tajné smutky, o kterých svět neví; a často se stává, že člověka nazýváme chladným, i když je jen smutný.“ – Henry Wadsworth Longfellow
 20. „Radostně se účastněte bolestí světa. Nemůžeme svět vyléčit ze smutků, ale můžeme se rozhodnout žít v radosti.“ – Joseph Campbell
 21. „V lidském bytí je jakási sladká nevinnost – v tom, že nemusíme být jen šťastní nebo jen smutní – v tom, že jsme schopni být zároveň zlomení i celí.“ – C. Joybell
 22. „Slzy jsou přírodní pleťovou vodou pro oči. Oči vidí lépe, protože jsou jimi omyty.“ – Christian Nestell Bovee
 23. „Nestyď se plakat; ‚je správné truchlit. Slzy jsou jen voda a květiny, stromy a ovoce nemohou růst bez vody. Ale musí tu být také sluneční světlo. Zraněné srdce se časem zahojí, a až se tak stane, vzpomínka a láska našich ztracených se v něm zapečetí, aby nás utěšila.“ – Brian Jacques
 24. „Pokud dokážete sedět se svou bolestí, naslouchat své bolesti a respektovat ji – časem se přes ni přenesete.“ – Bryant McGill
 25. „Tragédií života není ani tak to, čím lidé trpí, ale spíše to, co jim chybí.“ – Thomas Carlyle
 26. „Musíte to všechno vypustit, opustit myšlenky, které byly pohodlnější, a přijmout část smutku ve svém životě.“ – Madeleine Peyroux
 27. „Nemůžete se chránit před smutkem, aniž byste se chránili před štěstím.“ – Jonathan Safran Foer
 28. „Učí nás, že se máme stydět za zmatek, hněv, strach a smutek, a pro mě mají stejnou hodnotu jako štěstí, vzrušení a inspirace.“ – Alanis Morissette
 29. „Smrt není největší životní ztrátou. Největší ztrátou je to, co v nás umírá, zatímco žijeme.“ – Norman Cousins
 30. „Především nikdy nezapomínejme, že lidstvo tvoří jedno velké bratrstvo; všichni se narodili, aby se setkávali s utrpením a zármutkem, a proto jsou povinni soucítit jeden s druhým.“ – Albert Pike
 31. „Neztrácejte se ve své bolesti, vězte, že jednoho dne se vaše bolest stane vaším lékem.“ – Rúmí
 32. „Využívej své lítosti; nikdy nedus svůj smutek, ale pečuj o něj a opatruj ho, dokud se nestane samostatným a nedílným zájmem. Hluboce litovat znamená žít znovu.“ – Henry David Thoreau
 33. „Věci se mění. A přátelé odcházejí. Život se pro nikoho nezastaví.“ – Stephen Chbosky
 34. „Těžkým srdcím, stejně jako těžkým mrakům na obloze, nejlépe uleví, když se pustí trochu vody.“ – Christopher Morley
 35. „Žádné zoufalství není tak absolutní jako to, které přichází s prvními okamžiky našeho prvního velkého smutku, kdy jsme ještě nepoznali, co je to trpět a být uzdraven, zoufat si a znovu získat naději.“ – George Eliotová
 36. „Buďte teď silní, protože věci se zlepší. Možná je teď bouřka, ale nemůže pršet věčně.“ – Anonym
 37. „Netruchlete. Vše, co ztratíš, se vrátí v jiné podobě.“ – Rúmí
 38. „V slzách je posvátnost. Nejsou známkou slabosti, ale síly. Mluví výmluvněji než deset tisíc jazyků. Jsou to poslové zdrcujícího zármutku, hluboké lítosti a nevýslovné lásky.“ – Washington Irving
 39. „Nikdy neokusíme štěstí v dokonalosti, naše nejšťastnější úspěchy se mísí se smutkem.“ – Pierre Corneille
 40. „Každý člověk chodí s určitým druhem smutku. Možná ho nenosí na rukávech, ale je tam, když se podíváte do hloubky.“ – Taraji P. Henson
 41. „Tragédie života spočívá v tom, co v člověku umírá za jeho života – smrt opravdového citu, smrt inspirované reakce, vědomí, které umožňuje cítit v sobě bolest nebo slávu jiných lidí.“ – Norman Cousins
 42. „Nejprve přijměte smutek. Uvědomte si, že bez prohry není výhra tak skvělá.“ – Alyssa Milano
 43. „Někdy je třeba smutku, abychom poznali štěstí, hluku, abychom ocenili ticho, a nepřítomnosti, abychom ocenili přítomnost.“ – Neznámá
 44. „Věřím, že pokud jste nepoznali smutek, nedokážete ocenit štěstí.“ – Nana Mouskouri
 45. „Opravdu věřím, že každý z nás má v duši spoustu temnoty. Zlost, vztek, strach, smutek. Nemyslím si, že je to vyhrazeno jen lidem s příšernou výchovou. Myslím, že to opravdu existuje a je to součást lidského stavu. Myslím, že v průběhu života přijdete na způsoby, jak se s tím vypořádat.“ – Kevin Bacon

Slova na závěr o smutných citátech

Jak již bylo zmíněno, cítit se smutný je zcela normální. Neznamená to, že jste slabí, takže se za to nikdy nestyďte. Máte právo být smutní, pokud k tomu máte dobrý důvod.

Doufáme, že smutné citáty, o které jsme se s vámi dnes podělili, vám pomohly najít světlo, které vás provede temnými časy. Kdykoli budete mít pocit, že potřebujete zlepšit náladu, vraťte se k tomuto článku a najděte útěchu v těchto slovech.

Ohodnotit tento článek
vztahyjakoumeni.cz
Adblock
detector