91 duchovních citátů, které probudí a obohatí váš život

91 duchovních citátů, které probudí a obohatí váš život Sebeuvědomění

Co znamená být duchovně probuzený?

Jak měříte úroveň něčí duchovnosti?

Podle Oxfordu je spiritualita „vlastnost zabývat se lidským duchem nebo duší, na rozdíl od hmotných fyzických věcí“. Ale i když se jedná o standardní definici, věříme, že být duchovní může pro různé lidi znamenat mnoho věcí.

Někdo se například může cítit duchovně ve vztahu ke svým životním cílům, zatímco jiný se může cítit duchovně ve vztahu ke své společenské odpovědnosti. Někteří lidé se mohou cítit duchovně s ohledem na své vztahy se všemi kolem sebe, zatímco jiní se mohou cítit duchovně s ohledem na péči o sebe nebo lásku k sobě.

Spiritualita obvykle souvisí s vaším pocitem klidu a cílevědomosti. Může, ale nemusí souviset s náboženstvím a může, ale nemusí souviset s vašimi povinnostmi a odpovědností jako osoby. Ať už se u vás projevuje jakkoli, duchovnost je celou podstatou vašeho štěstí a tím, v čem spočívají touhy vašeho srdce.

V tomto příspěvku se s vámi podělíme o seznam duchovních citátů, které vám mohou pomoci stát se duchovnějšími. Než však přejdeme k našemu seznamu, podělíme se s vámi nejprve o to, jak vám čtení těchto citátů může skutečně pomoci dosáhnout vašich cílů.

Proč číst duchovní citáty?

Čtení těchto duchovních citátů vám může značně usnadnit nalezení smyslu pro cíl. Citáty vám mohou pomoci určit, kvůli čemu stojí za to žít, a pomohou vám žít bohatý život a více si uvědomovat své činy a slova.

Pokud jste již svůj smysl našli, pak věříme, že vám tyto citáty mohou pomoci i tak, že vám budou sloužit jako připomínka, že je třeba jít stále kupředu. Stejně tak vám tyto citáty mohou pomoci pochopit, co skutečně znamená stát se duchovnějším. V konečném důsledku vám to pomůže žít smysluplnější a šťastnější život.

Jste připraveni na citáty, které mohou změnit váš život? Pojďte se na ně podívat!

91 duchovních citátů, které probudí a obohatí váš život

 • „Více úsměvu, méně starostí. Více soucitu, méně odsuzování. Více požehnání, méně stresu. Více lásky, méně nenávisti.“ – Roy T. Bennett
 • „První mír, který je nejdůležitější, je ten, který přichází v duších lidí, když si uvědomí svůj vztah, svou jednotu s vesmírem a všemi jeho silami, a když si uvědomí, že ve středu vesmíru sídlí Velký Duch a že jeho střed je skutečně všude, je v každém z nás.“ – Černý los
 • „Vaše bolest je rozbitím skořápky, která uzavírá vaše chápání.“ – Kahlil Gibran
 • „Probuzení neznamená změnit to, kým jste, ale odhodit to, kým nejste.“ – Deepak Chopra
 • „Nikdy nepodceňujte zázrak svých slz. Mohou být léčivou vodou a proudem radosti. Někdy jsou těmi nejlepšími slovy, která může srdce vyslovit.“ – William Paul Young

„Znovu jsem pochopil, že Boží velikost se vždy zjevuje v prostých věcech.“ – Paulo Coelho

 • „Věřím v Boha, ale ne jako v jednu věc, ne jako ve starce na nebi. Věřím, že to, co lidé nazývají Bohem, je něco v každém z nás. Věřím, že to, co říkal Ježíš, Mohamed, Buddha a všichni ostatní, bylo správné. Jen se to špatně přeložilo.“ – John Lennon
 • „Věřte ve svůj nekonečný potenciál. Vaše jediná omezení jsou ta, která si sami stanovíte.“ – Roy T. Bennett
 • „Buďte tolerantní k těm, kteří na své cestě zabloudili. Nevědomost, domýšlivost, hněv, žárlivost a chamtivost pramení ze ztracené duše. Modlete se, aby našli vedení.“ – Starší Moudrost
 • „Odpusťte minulosti. Je to pryč. Poučte se z ní a nechte ji odejít. Lidé se neustále mění a rostou. Nelpěte na omezeném, nesouvislém, negativním obrazu člověka z minulosti. Podívejte se na tuto osobu nyní. Váš vztah je stále živý a mění se.“ – Brian Weiss
 • „Životní výsadou je stát se tím, kým skutečně jste.“ – Carl Jung

„Skvělé je si uvědomit, že i když naše pocity přicházejí a odcházejí, Boží láska k nám ne.“ – C. S. Lewis

 • „Stáří nemá jinou realitu než ve fyzickém světě. Podstata lidské bytosti je vůči plynutí času odolná. Náš vnitřní život je věčný, což znamená, že náš duch zůstává stejně mladistvý a energický jako v době, kdy jsme byli v plném rozkvětu. Přemýšlejte o lásce jako o stavu milosti, která není prostředkem k ničemu, ale alfou a omegou. Cíl sám o sobě.“ – Gabriel García Márquez
 • „Nikdy nejste sami. Jste věčně spojeni s každým.“ – Amit Ray
 • „Nejsme lidské bytosti, které mají duchovní zkušenost. Jsme duchovní bytosti, které mají lidskou zkušenost.“ – Pierre Teilhard de Chardin
 • „Nezáleží na tom, jak dlouho jste na zemi, kolik peněz jste nashromáždili nebo kolik pozornosti se vám dostalo. Důležité je množství pozitivních vibrací, které jste v životě vyzařovali.“ – Amit Ray
 • „Všichni jsme propojeni; Navzájem, biologicky. Se Zemí, chemicky. Se zbytkem vesmíru atomárně.“ – Neil DeGrasse Tyson

„V každém z nás je bdělé světlo, zakódované ve vláknech naší existence. Božská extáze je souhrnem tohoto úžasného stvoření prožívaného v srdcích lidstva.“ – Tony Samara

 • „To, čím jste, je Boží dar pro vás, to, čím se stanete, je váš dar Bohu.“ – Hans Urs von Balthasar
 • „Oběť, která má být skutečná, musí něco stát, musí bolet a musí se vyprázdnit. Odevzdejte se plně Bohu. On si tě použije k vykonání velkých věcí pod podmínkou, že budeš mnohem více věřit v jeho lásku než ve svou slabost.“ – Matka Tereza
 • „Největší věcí na světě je umět patřit sám sobě.“ – Michel de Montaigne
 • „Jedna z nejduchovnějších věcí, kterou můžete udělat, je přijmout své lidství. Spojte se s lidmi kolem sebe ještě dnes. Řekněte: „Mám tě rád“, „Je mi to líto“, „Vážím si tě“, „Jsem na tebe hrdý“… cokoli právě cítíte. Pošlete náhodnou zprávu, napište milý vzkaz, přijměte svou pravdu a podělte se o ni… způsobte dnes úsměv někomu jinému… a dejte spoustu objetí.“ – Steve Maraboli
 • „Náboženství je pro lidi, kteří se bojí, že přijdou do pekla. Spiritualita je pro ty, kteří už tam byli.“ – Vine Deloria Jr.

„Nechte přijít to, co přijde. Nechte to, co odchází, odejít. Zjistěte, co zůstává.“ – Ramana Maharši

 • „Skutečnost lásky k Bohu spočívá v tom, že ho milujete jako Superhrdinu, který vás skutečně zachránil před věcmi, a ne jako Santa Clause, který vám pouze nějaké věci dal.“ – Criss Jami
 • „Náš osud není ve hvězdách, ale v nás samotných.“ – William Shakespeare
 • „Někdy si myslím, že k rozvoji a prohloubení našeho duchovního života potřebujeme dodržovat jen dva návody: zpomalit a nechat jít.“ – Oriah Mountain Dreamer
 • „Spiritualita je uznání a oslava toho, že jsme všichni navzájem neoddělitelně spojeni silou, která je větší než my všichni, a že naše spojení s touto silou a mezi sebou navzájem je založeno na lásce a soucitu. Praktikování spirituality přináší do našeho života smysl pro perspektivu, smysl a účel.“ – Brené Brownová
 • „Víra nepotřebuje tlačit řeku, protože víra je schopna důvěřovat, že řeka existuje. Řeka teče. My jsme v ní.“ – Richard Rohr

„Na horu vedou stovky cest, všechny na stejné místo, takže je jedno, kterou cestou se vydáte. Jediný, kdo ztrácí čas, je ten, kdo běhá po hoře a všem říká, že jeho cesta je špatná.“ – Hinduistické přísloví

 • „Záleží na každém z nás, v co věří, ale život bez víry v něco není možný.“ – Kentetsu Takamori
 • „Choďte se snílky, věřícími, odvážnými, veselými, plánovači, realizátory, úspěšnými lidmi s hlavou v oblacích a nohama na zemi. Ať ve vás jejich duch zažehne oheň, abyste tento svět opustili lepší, než když jste ho našli.“ – Wilfred Peterson
 • „Váš posvátný prostor je místo, kde můžete znovu a znovu nacházet sami sebe.“ – Joseph Campbell
 • „Spiritualita pro vás dělá dvě věci. Zaprvé vás nutí stát se nesobeckými, zadruhé důvěřujete prozřetelnosti. Opakem duchovního člověka je materialista. Kdybych byl materialista, vydělával bych spoustu peněz tím, že bych dělal sponzory, komentoval kriket. To mě ale vůbec nezajímá.“ – Imran Khan
 • „Když ráno vstanete, myslete na to, jaká je to výsada být naživu, myslet, užívat si, milovat.“ – Marcus Aurelius

„Spiritualita není o fixaci, ale o tom, že Bůh je přítomen ve zmatku naší nefixovanosti.“ – Michael Yaconelli

 • „Nemusíte pracovat, abyste se stali duchovními. Jste duchovní; stačí si tuto skutečnost uvědomit. Duch je ve vás. Bůh je ve vás.“ – Julia Cameronová
 • „V každém okamžiku máte možnost volby, která vás buď přivede blíž k vašemu duchu, nebo vás od něj vzdálí.“ – Thich Nhat Hanh
 • „Ale bez ohledu na to, kolik zla vidím, si myslím, že je důležité, aby každý pochopil, že existuje mnohem více světla než tmy.“ – Robert Uttaro
 • „Za štěstím se nedá cestovat, nelze ho vlastnit, vydělat, nosit ani spotřebovat. Štěstí je duchovní zkušenost prožívání každé minuty s láskou, milostí a vděčností.“ – Denis Waitley
 • „Lidský duch je schopnost čelit nejistotě budoucnosti se zvědavostí a optimismem. Je to víra, že problémy lze vyřešit, rozdíly vyřešit. Je to určitý druh sebedůvěry. A je křehká. Může být zatemněn strachem a pověrami. V roce 2050, kdy konflikt začal, se svět dostal do strašlivých a pověrčivých časů.“ – Bernard Beckett

„Musíte růst zevnitř ven. Nikdo vás to nemůže naučit, nikdo vás nemůže učinit duchovním. Neexistuje jiný učitel než vaše vlastní duše.“ – Svámí Vivekánanda

 • „Charakter nelze rozvíjet v pohodě a klidu. Pouze zkušenostmi se zkouškami a utrpením lze posílit duši, podnítit ctižádost a dosáhnout úspěchu.“ – Helen Kellerová
 • „Duchovní cesta je odnaučení se strachu a přijetí lásky.“ – Marianne Williamsonová
 • „Hluboce si uvědomte, že přítomný okamžik je vše, co máte. Udělejte z přítomnosti hlavní cíl svého života.“ – Eckhart Tolle
 • „Duchovní život není životem před, po nebo mimo naši každodenní existenci. Ne, duchovní život může být skutečný pouze tehdy, když je prožíván uprostřed bolestí a radostí tady a teď.“ – Henri Nouwen
 • „Přezkoumejte vše, co vám bylo řečeno. Odmítněte to, co uráží vaši duši.“ – Walt Whitman

„Modlitba není prosba. Je to touha duše. Je to každodenní přiznání vlastní slabosti. V modlitbě je lepší mít srdce beze slov než slova bez srdce.“ – Mahátma Gándhí

 • „Když se spojíte s tichem ve svém nitru, teprve tehdy můžete dát smysl rozruchu, který se děje kolem vás.“ – Stephen Richards
 • „Součástí duchovní a emocionální zralosti je uznání, že to není tak, že se budete snažit napravit sami sebe a stát se jiným člověkem. Zůstáváte stejným člověkem, ale stáváte se probuzeným.“ – Jack Kornfield
 • „Jste jen jedna věc. Jste božská bytost. Všemocný Stvořitel. Jste Božstvo v džínách a tričku a ve vás sídlí nekonečná moudrost věků a posvátná tvůrčí síla Všeho, co je, bude a kdy bylo.“ – Anthon St.
 • „Vybírám si jemnost… Nic se nedá získat silou. Volím si jemnost. Pokud pozvednu hlas, ať je to jen chvála. Když zatnu pěst, ať je to jen v modlitbě. Pokud vznesu požadavek, ať je to jen vůči mně samému.“ – Max Lucado
 • „Život založený na reakci je životem v otroctví, intelektuálním i duchovním. Člověk musí bojovat za život akce, ne reakce.“ – Rita Mae Brownová

„Naučte se navázat kontakt s tichem v sobě a vězte, že všechno v tomto životě má svůj smysl. Neexistují žádné omyly, žádné náhody. Všechny události jsou požehnáním, které nám bylo dáno, abychom se z nich poučili.“ – Elizabeth Kübler-Rossová

 • „Smyslem života je prostě být naživu. Je to tak prosté, zřejmé a jednoduché. A přesto se všichni ve velké panice ženou kolem, jako by bylo nutné dosáhnout něčeho, co je přesahuje.“ – Alan Watts
 • „Skutečný duchovní pokrok aspiranta se měří podle toho, do jaké míry dosáhne vnitřního klidu.“ – Svámí Šivánanda
 • „Realizace není získání něčeho nového ani nové schopnosti. Je to pouze odstranění všech kamufláží.“ – Ramana Maharši
 • „Uvolněte se do okamžiku a nechte vesmír, aby řídil. Kdyby existovalo nějaké tajemství životního štěstí, řekl bych, že je to právě ono.“ – Jed McKenna
 • „Nebojte se ničeho. Uděláte úžasnou práci. Je to nebojácnost, která přináší nebe i v okamžiku.“ – Svámí Vivekánanda

„Nikdy nedosáhneme míru ve vnějším světě, dokud se neusmíříme sami se sebou.“ – 14. dalajlama

 • „Teprve když dospějete k duchovnímu pochopení toho, kým jste – ne nutně náboženským pocitem, ale hluboko uvnitř, duchem uvnitř – můžete začít přebírat kontrolu.“ – Oprah Winfrey
 • „Emoce jsou jako přecházející bouře a vy si musíte připomínat, že nebude pršet věčně.“ – Amy Poehler
 • „Ano, musíte žít krásně a nedovolit duchu světa, který dělá bohy z moci, bohatství a požitků, aby vás donutil zapomenout, že jste byli stvořeni pro větší věci: milovat a být milováni.“ – Matka Tereza
 • „Když jsme duchovně zdraví, uvědomujeme si, že existujeme nad rámec fyzického a náš život má smysl a cíl.“ – Robyn L. Gobin
 • „Když se jedny dveře štěstí zavřou, jiné se otevřou, ale často se tak dlouho díváme na zavřené dveře, že nevidíme ty, které se pro nás otevřely.“ – Helen Kellerová

„Duchovní růst není jako fast food. Potřebuje čas, aby zapustil kořeny, a to vyžaduje, abychom byli vnímaví a trpěliví.“ – Rabín Zalman Schachter-Shalom

 • „Cvičte se v pauze. Když máte pochybnosti, zastavte se. Když se zlobíte, zastavte se. Když jste unavení, zastavte se. Když jste ve stresu, udělejte pauzu. A když se zastavíte, modlete se.“ – Toby Mac
 • „Bez ohledu na vaše náboženské nebo duchovní přesvědčení… pro každého člověka, který se nadechuje a vydechuje… jste naživu, můžete snít.“ – Georgia Dawkinsová
 • „Když přijmete, že ve vašem životě existují určité pravdy, které nemůžete změnit, umožní vám to přijmout novou realitu a jít dál.“ – Amy Purdyová
 • „Božím konečným cílem pro váš život na Zemi není pohodlí, ale rozvoj charakteru. Chce, abyste duchovně rostli a stávali se podobnými Kristu. Podobnost Kristu spočívá v proměně vašeho charakteru, nikoliv vaší osobnosti.“ – Rick Warren
 • „V životě tě čeká mnoho porážek, ale nikdy se nenech porážet.“ – Maya Angelou

„Každý může Bohu děkovat za dobré věci. Ale když dokážeš Bohu děkovat i ve špatných věcech, tvá víra roste a tvé duchovní kořeny se prohlubují.“ – Rick Warren

 • „V životě jsem byl stokrát tázán, proč Bůh dopouští tragédie a utrpení. Musím se přiznat, že odpověď opravdu úplně neznám, a to ani ke svému vlastnímu uspokojení. Musím vírou přijmout, že Bůh je svrchovaný a že je Bohem lásky, milosrdenství a soucitu uprostřed utrpení.“ – Billy Graham
 • „Uvnitř tebe je ticho a svatyně, kam se můžeš kdykoli uchýlit a být sám sebou.“ – Hermann Hesse
 • „Bůh tě bude zkoušet, protože chce, abys dospěl. Chce, abys dospěl. Chce, abyste si vytvořili vztah k němu, který nebude založen na vašich kolísavých emocích, ale na vašem závazku vůči němu, když se naučíte chodit vírou.“ – Greg Laurie
 • „A především nezapomeňte, že smyslem života je budovat život tak, jako by to bylo umělecké dílo.“ – Rabín Abraham Joshua Heschel
 • „Poznejte, co ve vás zažehne světlo, abyste svým způsobem mohli osvítit svět.“ – Oprah Winfrey

„Jsi krásná i se svými jizvami, krásná taková, jaká jsi. Tak otevři své krásné srdce a nesnaž se tolik.“ – Amy Grant

 • „Ve tvém životě je spousta dobrého – neber to jako samozřejmost. Nesoustřeďuj se tolik na boje, aby ti unikl dar dneška.“ – Joel Osteen
 • „Jen když pochopíme, bude nám na tom záležet. Pouze pokud nám na tom záleží, budeme pomáhat. Jen když budeme pomáhat, budou všichni spaseni.“ – Jane Goodallová
 • „Štěstí je duchovní, rodí se z pravdy a lásky. Je nesobecké, proto nemůže existovat samo, ale vyžaduje, aby se o něj podělilo celé lidstvo.“ – Mary Baker Eddyová
 • „Nejvyšší životní štěstí spočívá v přesvědčení, že člověk je milován; milován kvůli sobě, řekněme spíše milován navzdory sobě samému.“ – Victor Hugo
 • „Opětování nenávisti za nenávist násobí nenávist a přidává hlubší temnotu do noci, která už tak postrádá hvězdy. Temnota nemůže vyhnat temnotu, to dokáže jen světlo. Nenávist nemůže vyhnat nenávist, to dokáže jen láska.“ – Martin Luther King Jr.

„Jste statečnější, než si myslíte, silnější, než se zdá, a chytřejší, než si myslíte.“ – A. A. Milne, Medvídek Pú

 • „Udělat život o něco lepší lidem, kteří měli méně štěstí než ty. To je podle mě smysluplný život, žít ne pro sebe, ale pro svou komunitu.“ – Ruth Bader Ginsburgová
 • „Dobrý humor a smích jsou příliš úžasné na to, aby nepocházely přímo z Božího srdce.“ – Beth Moore
 • „Proveďte náhodný laskavý skutek bez nároku na odměnu s vědomím, že jednoho dne někdo možná udělá totéž pro vás.“ – Princezna Diana
 • „My lidé jsme ztratili moudrost opravdového odpočinku a relaxace. Děláme si příliš mnoho starostí. Nedovolujeme svému tělu, aby se uzdravilo, a nedovolujeme své mysli a srdci, aby se uzdravily.“ – Thich Nhat Hanh
 • „Pokud hledáte klid, buďte v klidu. Hledáte-li moudrost, buďte zticha. Hledáš-li lásku, buď sám sebou.“ – Becca Lee

„Vytvořte si vlastní Bibli. Vyber a shromáždi všechna slova a věty, které na tebe při všech tvých čteních působily jako tón polnice.“ – Ralph Waldo Emerson

 • „Cokoli je pravdivé, cokoli je ušlechtilé, cokoli je správné, cokoli je čisté, cokoli je krásné, cokoli je obdivuhodné – je-li něco vynikajícího nebo chvályhodného – myslete na takové věci.“ – Filipským 4,8

Slova na závěr o duchovnosti

Najít svůj smysl života není snadné a držet se svého přesvědčení a stát si za svým názorem může být ještě obtížnější. Doufáme, že jakmile svůj smysl najdete, dokážete se ho držet a obklopit se lidmi, kteří vás podporují.

Doufáme také, že vám tyto duchovní citáty dokázaly pomoci pročistit mysl a upravit perspektivu. Naším cílem je, abyste díky nim dokázali žít smysluplnější a obohacující život.

Ohodnotit tento článek
vztahyjakoumeni.cz
Adblock
detector