Důstojnost planet v astrologii

Astrologie

Planetární důstojnosti hovoří o tom, jak se planeta cítí, ať se nachází kdekoli. Aspekty (jak je podrobně rozebráno v jiném článku) nám ukazují, jak porozumět energetickým tokům planet v našich mapách. Mezitím nám planetární důstojnost ukazuje jak energetickou úroveň, tak schopnost uzemnění. Například pocit Venuše v Rybách by byl obrovský rozdíl. Když je důstojnost nízká, sebehodnota člověka klesá a láska se mu bude zdát vzdálená. Tento koncept se vztahuje na jakoukoli planetu ve vašem grafu a pomáhá nám porozumět kořenům, které činí naši vnitřní povahu silnou nebo slabou.

Máte-li zájem dozvědět se více o nebeských tělesech astrologie, pak využijte této příležitosti a prohloubte své chápání toho, jak vesmír ovlivňuje naše životy.

Planetární důstojnost: zásadní a náhodná

V naší praxi existují dva základní typy planetární důstojnosti. Může se jednat o základní důstojnost nebo náhodnou důstojnost. Esenciální důstojnost se vztahuje k pocitu, který planeta nabývá ve znamení, ve kterém se nachází. Náhodná důstojnost se vztahuje k pocitu planety na osobní úrovni v rámci stanoveného domu na naší mapě. Planeta se silnou základní důstojností by mohla mít nízkou náhodnou důstojnost nebo naopak. Esenciální důstojnosti má tendenci se více soustředit a má vyšší význam, ale neměli byste zapomínat ani na náhodnou důstojnost.

Základní důstojnost

Pět hlavních typů základních důstojností jsou bydliště a újma, povýšení a pád, termíny, trojnásobnost a tvář. Planety, které postrádají jakékoli podstatné důstojnosti, jsou považovány za zlomyslné a jsou známé jako planety stěhovavých.

V moderní astrologii jsou první dvě důstojnosti nejdůležitější a třetí je uznávána. Je důležité se naučit, které body a znaky dodávají sílu nebo ji odstraňují z planet. To nás učí naše silné stránky, naše talenty, jak se léčit a naše nejlepší vlastnosti. Pokud je Mars slabý a na škodu, ukazuje to, že bychom měli zaměřit svou pozornost na slabé stránky, jako je agrese nebo hněv.

Protichůdné planetární důstojnosti

Když se objeví podstatná důstojnost bydliště a újmy, je to vždy na opačných stranách zodiakálního kruhu. Totéž platí pro exaltaci a pád. Planety vládnou svým znamením, ale povznesení se objevuje prostřednictvím nastaveného bodu. Například Venuše má bod vyvýšení na 27. stupni Ryb a bod pádu nastává na protilehlém 27. stupni Panny.

Různé faktory nám ukazují vztahy a opozice planety. Odhalují polarizaci, kterou ve světě tak často vidíme. I když si tento vzhled můžete myslet jako špatný, způsob, jak to vyřešit, je najít dobré věci v rámci náročné důstojnosti. Dobro se může stát špatným a život se změní ve smrt. Tento typ konceptu je těžké naučit někoho, kdo je zvyklý na polarizovaný svět dobra a zla.

Léčení a planety

Pomocí planetárních důstojností můžete vidět, které vlastnosti způsobují problémy nebo je třeba je ve vašem životě lépe zvládat. Mohou vás naučit vlastnosti, které potřebujete, abyste žili šťastný a naplněný život. Musíte se naučit, jak je prožít a stát se schopnými projevovat jejich nejlepší možné významy. Svíčka rozsvítí nejtemnější místnosti, takže je vaším cílem najít světlo svíček ve tmě a oživit ho.

Ohodnotit tento článek
vztahyjakoumeni.cz
Adblock
detector