Co se stane, když je muž ve Vahách zraněn?

Astrologie

Když udržujete vztah s mužem ve znamení Váhy, je jistě možné, že vaše chování může způsobit, že se bude cítit zraněný nebo uražený. Naštěstí pro vás jsou muži Váhy často shovívaví. Uvědomuje si, kolik úsilí vyžaduje udržení úspěšného vztahu, a je nepravděpodobné, že by vztah zahodil kvůli jediné hádce nebo lehkomyslnosti. Pokud se však rozhodnete mu opakovaně ubližovat, zvláště poté, co s vámi své obavy řešil, pak možná zjistíte, že si uvědomí, že váš vztah nerespektujete. Pokud se budete i nadále chovat jeho způsobem, možná zjistíte, že ze vztahu odejde. Udělejte si tento čas, abyste se dozvěděli o tom, co se stane, když je muž ve znamení Váhy zraněn.

Pokud se chcete dozvědět, co se stane, když je každé znamení zvěrokruhu zraněno, pak vás zveme k přečtení celé naší sbírky na toto téma, protože vám to pomůže orientovat se v každém vztahu ve vašem životě. Abychom vám pomohli ve všech aspektech vašich přátelství a milostných partnerství, zveme vás, abyste zvážili, zda si tentokrát nevyužijete naši sbírku o tom, jak mít zdravý vztah s mužem ve znamení Váh.

Co se stane, když je muž ve Vahách zraněn?

Možná zjistíte, že muž ve znamení Váhy se může chovat způsobem, který nenaznačuje, že by mu vaše činy ublížily. Je pravděpodobné, že se rozhodne, že se pokusí vypořádat se s problémy ve vašem vztahu, aniž by s vámi o svých obavách mluvil. Jedním z nejběžnějších aspektů mužů ve Vahách je, že hledají rovnováhu ve všech věcech. Pokud zjistíte, že se od vás odpoutává, je to pravděpodobně známkou toho, že cítí, že jste se od něj vzdálili. Pokud se rozhodne, že vztah již není životaschopný, může se rozhodnout vztah ukončit bez vašeho přičinění. Když je muž ve Vahách zraněn, měli byste si být vědomi toho, že zvažuje pozitiva a negativa pokračování v udržování tohoto vztahu.

Pokud není schopen problém vyřešit nebo se rozhodnout sám, rozhodne se oslovit vás. Bohužel může ztratit zájem o své koníčky nebo kariéru. Jeho další sociální vztahy mohou trpět, když se postaví problémům ve vašem vztahu. Pokud tato situace zůstane nevyřešená, pak pravděpodobně zjistíte, že může být úzkostný nebo depresivní. Když k tomu dojde, musíte ho oslovit, abyste mohli probrat obavy ve vašem vztahu. Pokud se rozhodnete tyto příznaky neuznat, může být váš vztah odsouzen k nezdaru. Z tohoto důvodu byste měli využít této příležitosti a dozvědět se o tom, co se stane, když je na vás muž ve znamení Váhy naštvaný.

Předpokládejme, že jste se ve svém životě špatně rozhodli podvést muže Vah, pak možná zjistíte, že zareaguje udržováním fyzického vztahu s někým jiným. Není to nutně s úmyslem způsobit vám škodu nebo dokonce pro osobní potěšení, ale spíše s cílem vyrovnat váš vztah. Chce se ujistit, že vy dva budete mít podobné zkušenosti a obavy. Bohužel to může způsobit, že se vztah trvale změní, což může způsobit, že se vztah pomalu rozpadne. Když je muž ve Vahách zraněn, měli byste podniknout kroky, abyste zajistili, že se trhliny mezi vámi nezmění v trhliny.

Zjistíte, že muže ve znamení Váhy nezajímá pomsta, stejně jako ho zajímá spravedlnost. Chyby by měly být napraveny a problémy by měly být vyřešeny. U kořene svých tužeb má zájem na udržení zralého a respektujícího vztahu. Nezajímá ho vztah se stresem a komplikacemi. Je vnímavý, takže je důležité nepokoušet se mu lhát o svých činech. Místo toho mu upřímnost pomůže odpustit vaše chování a bude mít zájem tento vztah nadále udržovat.

Co nesnáší muž Váhy ve vztahu?

Stejně jako všechny vztahy byste se měli snažit vyhýbat věcem, které způsobují, že se váš partner cítí frustrovaný nebo uražený. Muž Váhy ve vašem životě bude jistě reagovat negativně na určité chování, což bude podbarveno jeho hodnotami a přesvědčením. Existují běžné způsoby chování, které obecně způsobují, že muži ve Vahách se rozčilují. Následuje seznam deseti věcí, kterých byste se měli vyvarovat, pokud si hodláte ve svém životě udržet úspěšný vztah s mužem Váhy. Pokud se rozhodnete chovat následujícím způsobem, možná zjistíte, že vám lépe poslouží, když se dozvíte, co se stane, když s vámi muž ve znamení Váhy skončí.

Podvod: Jednou z nejdůležitějších věcí pro muže ve Vahách je umět důvěřovat své partnerce. Pokud mu budete neustále lhát nebo před ním tajit, pravděpodobně zjistíte, že vám již nevěří. I jediné porušení důvěry může znamenat konec tohoto vztahu. Je to proto, že musí mít pocit, že se na vaše rozhovory a rozhodnutí dá spolehnout. Pokud mu lžete a on se nerozhodne vztah ukončit, pak je možné, že se rozhodne lhát i vám.

Egocentrický: Každý aspekt muže ve znamení Vah je o rovnováze a spravedlnosti. Stejně tak jeho vztahy budou založeny na jeho touze po rovnosti. Pokud se chováte sobecky, může se rozhodnout, že nejlepší možností je soustředit se na sebe. Pokud vztah již není partnerstvím, ale spíše dvěma jednotlivci, kteří spolu tráví čas, pak se může rozhodnout strávit hledáním životaschopnějšího partnera.

Argumentace: Někteří lidé se rádi hádají, aby se hádali. Muži Váhy nenacházejí zalíbení v neshodách nebo hádkách. Očekává, že lidé v jeho životě vyjádří své pocity a nepotřebuje, aby s ním všichni souhlasili. Pokud však mají dva lidé odlišný názor, pak necítí potřebu se o tom hádat. Pokud chcete změnit mysl muže ve znamení Vah, popište svou pozici rozumem a logikou.

Iracionální: Obecně platí, že muže ve znamení Váhy pohání především inteligence a logika. Může ho naštvat někdo, kdo dovolil svým emocím, aby ovládly jejich život. Pocity a hodnoty jistě ovlivňují způsob, jakým se někdo dívá na svět, ale neměly by pouze diktovat, jak se někdo chová. Názory jsou vítány, ale muž ve znamení Váh má pocit, že názory by měly být založeny na faktech a důkazech.

Agresivní: Pokud se rozhodnete proplouvat světem s krutým nebo agresivním myšlením, pak zjistíte, že muže Váhy ve svém životě od sebe odsunete. Nechce být šikanován ani na něj křičet, takže pokud uděláte tu chybu, že se k němu budete chovat špatně, můžete očekávat, že se vám bude vyhýbat. Podobně se může rozhodnout posílit vztahy s ostatními lidmi ve svém životě se záměrem cítit se bezpečně.

Nespravedlivý: Muž ve znamení Váhy se řídí svou touhou po spravedlnosti. Pokud se k němu budete chovat zaujatě nebo nefér, pak možná zjistíte, že vztah okamžitě ukončí. Stejně tak, pokud špatně zacházíte s někým, kdo je slabý nebo nevinný, pak bude pravděpodobně stát s ním proti vašim činům. Měli byste absolutně očekávat, že potřebuje, abyste byli vhodní ve způsobu, jakým s ním zacházíte.

Chaotické: Když chcete, aby byl vztah s mužem ve znamení Váhy úspěšný, musíte zajistit, aby byl váš život v pořádku. Nejednat drze nebo bezdůvodně, protože to způsobí, že se bude cítit nejistý ohledně vašeho chování. To se může rozšířit na způsob, jakým spravujete svou domácnost a veřejné vystupování. Když je muž ve Vahách zraněn, měli byste mu ukázat, že jste schopni ve svém životě zachovat osobní pořádek. Lidé, kteří jsou nedbalí, často zjistí, že muži ve znamení Váhy se v jejich životě vyhýbají udržování vztahu s nimi.

Vyhýbání se: Pokud se vy a muž ve Vahách ve vašem životě neshodnete, měli byste si s ním o tomto problému promluvit. Nepředstírejte, že není co řešit a nevyhýbejte se rozhovoru s ním. Potřebuje, abyste s ním vedli rozhovor, zejména pokud jde o vaše vztahy. Pokud na vás sáhne a vy se rozhodnete ho ignorovat, můžete očekávat, že se s vámi rozejde.

Nátlak: Nechce mít pocit, že ho k akci nutíte. Pokud není připraven učinit rozhodnutí, neměli byste na něj tlačit. Pokud ho chcete ovlivnit, uveďte důvody svého postoje. Může se rozhodnout, že vás bude následovat s výhradami, pokud se rozhodnete převzít vedení, ale neměli byste na něj tlačit, dokud si nebude jistý v cestě. Pokud se ho pokusíte přinutit jedním směrem, přirozeně se bude pohybovat opačným směrem.

Pesimismus: Muži ve znamení Váhy jsou přirozeně optimističtí. I když nevěří, že se věci přirozeně zlepší, cítí jistotu, že jejich chování bude mít na situaci pozitivní vliv. Lidé, kteří se rozhodnou neustále pohlížet na svět negativním světlem, zjistí, že jsou v rozporu s mužem ve znamení Vah. Pokud věříte, že se nic nepovede a vše je hrozné, pak můžete očekávat, že muže Vah ve svém životě odstrčíte.

Tyto informace byste měli povolit jako vodítko pro vaše budoucí akce. Máte možnost si ve svém životě udržet zdravý vztah s mužem Váhy. Když chcete posílit své spojení, měli byste si najít čas na to, abyste se naučili, jak sdělit muži ve Vahách, jak se cítíte.

Ohodnotit tento článek
vztahyjakoumeni.cz
Adblock
detector