Co se stane, když s vámi muž Štír skončí?

Astrologie

Možná zjistíte, že muž Štír ve vašem životě se začal chovat způsobem, který ve vás vyvolává dojem, že je připraven se s vámi rozejít. Je pravděpodobné, že bude jednat a mluvit způsobem, který jasně naznačuje jeho pocity, i když může být příliš pozdě na to, abyste změnili své chování, když si uvědomíte jeho touhy. Následující článek byl napsán proto, aby vám poskytl přehled o tom, co se stane, když s vámi muž Štír skončí.

Pokud se chcete dozvědět o tom, co se stane, když s vámi skončí každé znamení zvěrokruhu, zvažte poskytnutí znalostí, které vám pomohou úspěšně překonat jakékoli potíže, které se mohou ve vašich vztazích objevit. Ujistěte se, že se rozhodnete využít této šance, abyste lépe pochopili, jak mít zdravý vztah s mužem Štíra, protože to zajistí, že budete moci procházet všemi aspekty spojení, které spolu sdílíte.

Znamení, že muž Štír s vámi skončil

Dovoluje svým emocím, touhám a vášním, aby byly přítomny po celý život, i když se může pokusit ovládat, pokud cítí, že potřebuje být tajnůstkářský. Pokud jste všímavým partnerem, můžete si uvědomit, že jeho chování se znepokojivým způsobem změnilo. Pokud si všimnete, že s vámi skončil, měli byste tyto znalosti využít k tomu, abyste se naučili, jak přimět muže Štíra, aby vám odpustil.

1. Pomstychtivý

Když si muž Štír uvědomí, že chce ukončit váš vztah, je to často kvůli jeho pocitům, že je ponižován nebo nerespektován. Pokud jste se chovali způsobem, který mu způsobil emocionální nebo sociální újmu, můžete očekávat, že se bude snažit pomstít. Jeho činy jsou často nepodložené reakce na jeho osobní pocity žárlivosti nebo podezíravosti. Je možné, že se vás pokusí podkopat na veřejnosti nebo vás odstrčí sabotováním vašich vztahů. Pokud je obzvlášť rozzlobený, může se rozhodnout, že se vás pokusí rozvrátit, i když váš vztah skončí.

2. Eruptivní

Možná zjistíte, že váš muž Štír může být čím dál nestabilnější nebo nevyzpytatelnější. Pokud si uvědomíte, že na vaše výroky špatně reaguje, pak je pravděpodobné, že už ve vašem vztahu není spokojený. Může se rozhodnout, že vás bude opakovaně urážet, a to se záměrem vás odstrčit. Jak se blíží k ukončení vašeho vztahu, pravděpodobně zjistíte, že tyto akce budou stále častější. Zjistíte, že vaše diskuse se změní v hádky a běžné potíže budou hlavními obavami.

3. Sebedestruktivní

Jak lépe pochopíte, co se stane, když s vámi muž Štír skončí, uvědomíte si, že jeho nejistoty a selhání se stanou více patrnými v jeho činech a prohlášeních. Sabotuje nejen váš vlastní vztah, ale je jisté, že utrpí jeho kariéra a různé společenské vztahy. Pokud se nerozhodnete s ním mluvit, může se k vám chovat, jako byste byli lhostejní k jeho pocitům. Pokud se rozhodnete řešit s ním své obavy, může se okamžitě z vašeho partnerství vyřadit.

4. Úzkostlivý

Jeho přirozená pýcha způsobí, že bude trpět, když zvažuje, jak by měl vztah ukončit. Může začít pochybovat o svých rozhodovacích schopnostech, a to může způsobit, že zůstane ve vztahu, zatímco odvrátí pozornost. Tento stres však může vyjádřit žárlivostí nebo nejistotou. Muž Štír si jistě bude přát, abyste se rozhodli ukončit vztah bez rozhovoru. Nebylo by však od věci, kdyby zuřivě odpověděl, když se tiše odstraníš z přítomnosti.

5. Tyranský

Pokud si uvědomíte, že se muž Štír ve vašem životě stane ovládajícím nebo panovačným, je pravděpodobné, že se s vámi rozejde. Může se to zdát kontraproduktivní, ale je to pravděpodobně jeho způsob, jak procházet koncem partnerství. Ve chvíli, kdy je připraven ukončit váš vztah, udělá to. Možná však nebude chtít ukončit váš vztah, aniž by měl k dispozici nový romantický vztah. Je pravděpodobné, že se vám v tuto chvíli bude snažit bránit v udržování jiných sociálních vztahů, protože je pravděpodobně žárlivý a podezíravý.

6. Nespokojený

Může se začít chovat nebo mluvit nevrle a pravděpodobně zjistíte, že bude reagovat hrubě nebo sarkasticky. Když se rozhodl zaměřit svou energii jinam, je pravděpodobné, že na vás bude čím dál tím více naštvaný. Můžete mít pocit, že se vás snaží odstrčit, a když s ním budete řešit své obavy, může reagovat tvrdě. Pokud zjistíte, že máte pocit, že je k vám účelově hrubý a k ostatním slušný, pak je jisté, že se chystá vztah ukončit. Když se s vámi muž Štír rozejde, je jisté, že budete zaskočeni tím, jak se vyjadřuje.

7. Pohrdavý

Muž Štír se může rozhodnout zacházet s vámi sarkasmem a výsměchem. Může to být za účelem podkopání vaší důvěry nebo sociálních vztahů. Je pravděpodobné, že odmítne vaše stížnosti nebo vám řekne, že berete věci příliš vážně. Na druhou stranu se může rozhodnout, že s vámi bude špatně zacházet, pokud ho informujete o svých pocitech ohledně jeho jednání. Když vás cíleně uráží nebo uráží, ukazuje to, že si vás už neváží. Pokud odpovíte stejně, můžete si být jisti, že se vy dva pohádáte, což povede ke konci vašeho vztahu.

8. Ponurý

Vzhledem k tomu, že si je vědom toho, že se váš vztah chýlí ke konci, bude pravděpodobně zarputilý a nemilosrdný. Můžete očekávat, že bude pesimistický a nepřátelský a tentokrát může být obzvláště kritický k vašim chybám nebo selháním. Pokud se vám nepodaří dosáhnout cíle, je možné, že se pokusí podkopat vaši důvěru. Protože tento vztah selhal, je jisté, že se rozhodl litovat sám sebe, protože může mít pocit, že promarnil část svého života. Z tohoto důvodu může být neustále méně ohleduplný k vašim pocitům a vstupům. Pokud si všimnete, že je sebevědomější a šťastnější, když je od vás pryč, pak je jisté, že uvažuje o rozchodu s vámi.

Ohodnotit tento článek
vztahyjakoumeni.cz
Adblock
detector