Co se stane, když s vámi muž Panna skončí?

Astrologie

Pokud udržujete vztah s mužem v Panně a všimnete si, že jeho chování odráží pohrdání nebo soudnost, pak je pravděpodobné, že uvažuje o rozchodu s vámi. Zatímco jeho jednání a prohlášení nemusí být transparentní a pozorný partner bude schopen určit, že partnerství je ohroženo neúspěchem. Následující článek vám pomůže pochopit, co se stane, když s vámi muž v Panně skončí.

Pokud se chcete dozvědět o tom, co se stane, když s vámi skončí každé znamení zvěrokruhu, zvažte poskytnutí znalostí, které vám pomohou úspěšně překonat jakékoli potíže, které se mohou ve vašich vztazích objevit. Dobře si posloužíte, když si prohlédnete naše shromážděné články o tom, jak mít zdravý vztah s mužem v Panně, protože vám to jistě poskytne informace, které potřebujete k zajištění úspěchu tohoto vztahu.

Znamení, že s vámi muž Panna skončil

Když se muž v Panně stane přehnaně kritickým, měli byste očekávat, že se jeho city k vám zmenšily. Pokud vás požádá, abyste drasticky změnili své chování, zejména to, které jste projevovali během vašeho vztahu, pak se s vámi chystá rozejít. Můžete si všimnout, že je v tuto chvíli obzvláště laskavý a ohleduplný k ostatním, což naznačuje, že se jeho pozornost odvrátila od vás. Pokud by se objevil některý z následujících příznaků, pak využijte příležitosti a zjistěte, jak přimět muže v Panně, aby vám odpustil.

1. Nedostupné

Když se muž v Panně rozhodne rozejít se s vámi, je pravděpodobné, že svou emocionální a intelektuální energii zaměří jinam. To bude pravděpodobně znamenat, že bude trávit více času svou kariérou nebo koníčky a je jisté, že vás propustí pro své osobní touhy. I když je neobvyklé, aby muž v Panně udržoval vnější intimní vztah, je možné, že v této době živí nové citové vztahy. Pokud se muž v Panně stane ostřejším a bezohlednějším, možná si uvědomíte, že s vámi skončil.

2. Tvrdohlavý

Pokud si uvědomíte, že jeho chování je stále strnulější a strnulejší, pak je pravděpodobné, že se od vás odtahuje. Je pravděpodobné, že v této době bude méně kompromisní a můžete předpokládat, že bude stále více opačný. Muž v Panně může reagovat odmítavě nebo otráveně, protože by s vámi raději nemluvil o vašich obavách. Může to být jeho způsob, jak vám ukázat, že už o vás nemá zájem, s úmyslem donutit vás ukončit vztah z vlastní vůle.

3. Stresovaný

V tomto okamžiku je pravděpodobné, že muž Panny ve vašem životě je úzkostný nebo se obává budoucnosti. Je si vědom, že váš vztah již není životaschopný, ale nemusí být připraven vás informovat o svých pocitech. Pokud se nerozhodl, jaký postup by měl po skončení vašeho vztahu učinit, může váhat, zda váš vztah ukončit. Během této doby je možné, že začne být podezřívavější nebo žárlit. Je pravděpodobné, že se stane obviňujícím a urážlivým. Nebylo by pro něj neznámé, kdyby dovolil, aby se jeho city dále zhoršovaly, dokud se s vámi nerozejde.

4. Naštvaný

Jak se budete dál učit o tom, co se stane, když s vámi muž v Panně skončí, je jisté, že si uvědomíte, že jeho frustrované a zlostné chování svědčí o jeho skutečných pocitech. Můžete očekávat, že se od vás vzdálí, kdykoli to bude možné, a dokonce si můžete všimnout, že opouští místnost, když do ní vstoupíte. Ve veřejném prostředí může vyjádřit své pocity tím, že protočí oči nebo vás uřízne. Může být podrážděný a může se rozhodnout podkopat vaše další sociální vztahy tím, že o vás bude mluvit špatně.

5. Náročné

Možná zjistíte, že začnete mít pocit, že kolem něj musíte chodit po skořápkách. Pokud si všimnete, že je stále náročnější nebo obtížnější, pravděpodobně s vámi skončil. Může vás požádat, abyste se chovali způsobem, který jste nikdy v minulosti nejednali, a pravděpodobně bude frustrovaný, pokud nevyhovíte jeho požadavkům. Pokud k tomu dojde, může se pokusit vyhledat tyto touhy v jiných sociálních nebo emocionálních vztazích. Když se někdo jiný chová, jak vyžaduje, může se pokusit vybudovat si jeho reputaci a zároveň podkopat tu vaši.

6. Umělé

Muž v Panně se může rozhodnout, že se stane pompéznějším nebo domýšlivým, když s vámi komunikuje. V soukromí může prozradit, že má pocit, že je nadřazený nebo schopnější než vy. V případech, kdy má pocit, že selhal, se pravděpodobně pokusí vyvolat ve vás pocit nejistoty. Může začít kupovat produkty, díky kterým bude vypadat finančně nebo emocionálně lépe, ačkoli je pravděpodobné, že většina lidí si uvědomí, že je v krizi. Může se rozhodnout ukončit váš vztah, jakmile úspěšně určí, že snížil vaše sebevědomí.

7. Vychylovací

Když spolu budete diskutovat o jeho chování, je pravděpodobné, že se pokusí vyhnout odpovědnosti nebo vině. Podobně může zrušit plány, které jste si vy dva udělali, jen aby si stěžoval, že spolu nikdy netrávíte čas. Pokud se na vás rozhodne promítnout svá vlastní osobní selhání, pak je pravděpodobné, že se rozhodl, že váš vztah už nestojí za jeho pozornost ani respekt. Když zjistíte, že se vyhýbá odpovídání na vaše zprávy, můžete očekávat, že se s vámi rozejde.

8. Krutý

Obecně jsou muži v Panně známí tím, že jsou ohleduplní. Pokud se však rozhodl, že už s vámi nechce udržovat vztah, možná zjistíte, že je schopen být hrubý a neslušný. Je možné, že se k vám nejen bude chovat neuctivě, ale může rozhodnout, že je vhodné se tímto způsobem chovat i k vaší rodině a přátelům. To je pravděpodobně způsobeno jeho touhou odstrčit vás, protože by byl raději, kdybyste se ze vztahu potichu odstranili. Pokud s ním budete své obavy řešit, pak to může přerůst v hádku, která povede k uzavření vašeho partnerství.

Ohodnotit tento článek
vztahyjakoumeni.cz
Adblock
detector